SMTWTFS
1
346789
101112131516
171819212223
24252729
31

Pro školy

Co si představit pod pojmem galerijní animace?

Galerijní animace v Domě umění Ústí nad Labem jsou programy vedené zkušeným lektorem. Program zahrnuje jak teoretickou část v podobě odborného výkladu a dialogu s návštěvníky, tak část praktickou, zaměřenou na vlastní tvůrčí aktivitu účastníků. Důležitou roli v galerijní animaci hraje zážitek a žáci jsou prostřednictvím zábavných aktivit a jim blízkých témat seznámeni se současným uměním tváří v tvář originálům uměleckých děl.

Každá jednotlivá galerijní animace je upravena na míru dané skupině a stupni vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) či různorodé zájmové skupiny. Galerijní animace je možné navštívit nejen v rámci výuky výtvarné výchovy, ale i dalších předmětů. Velmi rádi Vám poradíme, jak program zahrnout do školního vzdělávacího plánu. 

V rámci doprovodného programu výstav je možné objednat také komentovanou prohlídku s lektorem.

V Domě umění Ústí nad Labem najdete i galerii 2, která se otevírá v době realizace menších skupinových a sólových výstavních projektů v hlavním galerijním sále. V druhé půli roku 2018 se můžete těšit na dvě výstavy, ke kterým Vám na přání připravíme komentované prohlídky nebo galerijní animace.

Vstupné
galerijní animace: 30,- Kč / žák
komentovaná prohlídka: 10,- Kč / žák
workshop: 50,- Kč
(pedagogický doprovod zdarma)

Program animací a komentovaných prohlídek
objednávejte a pro více informací nás
neváhejte kontaktovat na:
e/ duul@ujep.cz
t/ +420 475 285 188

 

Galerijní animace k aktuální výstavě

Galerijní animace a komentované prohlídky pro školy jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP.

Kdo vlastně jsme?
K udržení národní a občanské sounáležitosti je potřeba nejen znát, ale i respektovat odlišné kulturní tradice a umět mezi sebou spolupracovat. A právě spolupráce bude jedním z klíčových bodů, na které se v animaci s názvem „Kdo vlastně jsme?“ zaměříme. Co je tradice a co už je spíše stereotypní chování? Poodhalíme žebříček vlastních i kulturních hodnot, zavedeme diskusi na téma národní a regionální tradice a společnými silami se pokusíme navrhnout vlastní účelné participace občanů na politických událostech.
V rámci programu se budeme pohybovat ve vzdělávacích oblastech Umění a kultura, Člověk a společnost a také Člověk a jeho svět. Zásadní pro nás budou průřezová témata: Osobnostní a sociální výchovy, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova.

SÍTOTISK - Oslňte vlastním designem!
Chtěli byste se podívat do nově vznikající sítotiskové dílny a dozvědět se něco více o této výjimečné technice? V rámci dílny si s ilustrátorkou Adélou Bierbaumer můžete vytvořit vlastní šablonu a vytlačit plakát, či potisknout triko nebo tašku. Učit se nemusí jen ve škole. V případě zájmu třídy či skupiny zavolejte a rezervujte si termín. Náplň worskshopu se přizpůsobí vašim časovým požadavkům. Workshop trvá 1 - 5hod / rezervace nutná na emailu duul@ujep.cz.

 /animační program pro střední školy a zájmové skupiny/ 15+ /