SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031

Historie Domu umění Ústí nad Labem

Dům umění Ústí nad Labem je nově založenou výstavní institucí, jejíž provoz a program zajišťuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. V programu této instituce se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační a publikační, které jsou důsledně realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou kooperujících českých i zahraničních partnerů.

Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory reprezentujícími místní odborná pracoviště (především Katedru dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), a také s partnerskými, převážně zahraničními institucemi nebo s přizvanými free-lance kurátory.

Celková kurátorská koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na analýzu a prezentaci aktuálních uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tematické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci ve středoevropském, respektive národním kontextu a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním regionu a komunitě. Dům umění Ústí nad Labem, který je umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy v rezidenční čtvrti Klíše nedaleko městského centra a univerzitního kampusu, disponuje 500 m2 výstavní plochy a dalším zázemím vhodným pro realizaci uměleckých, edukačních a společenských programů. Dům umění Ústí nad Labem přitom oplývá významným rozvojovým potenciálem, který je spojen s plánovaným rozšiřováním jeho aktivit do dalších, postupně zpřístupňovaných částí této budovy.

Výstavní a výzkumné aktivity Domu umění Ústí nad Labem zásadním způsobem přispějí k prezentaci široké škály podob současné vizuální kultury ve městě Ústí nad Labem i přilehlém regionu. Společně s Galerií Emila Filly a Veřejným sálem Hraničář tak Dům umění Ústí nad Labem představuje nepřehlédnutelný potenciál tvůrčích aktivit, který je jedinečný v kontextu českých regionálních center i veřejnoprávních univerzit.

Dům umění Ústí nad Labem je vyjádřením sebevědomého potenciálu místní umělecké scény, chce být bránou do dynamických struktur současného výtvarného umění, rozevírá se různorodým podnětům mezinárodního uměleckého provozu, akceleruje prostupnost vzdělávání, výzkumu i jejich praktického využití a představuje otevřený kreativní prostor mezi univerzitou a místní komunitou. 

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Ředitel Domu umění Ústí nad Labem

Rekonstrukce Domu umění Ústí nad Labem

Budova Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP na Klíši prochází od září 2019 do června 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Přestavbu objektu bývalé menzy UJEP, kde Dům umění v roce 2016 otevřel poprvé své výstavní prostory veřejnosti a studentům nejen Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, provádí firma Studio Jelínek. Podoba projektu vychází z návrhu vytvořeného libereckým architektonickým studiem Mjölk v roce 2017. V rámci podpory a rozvoje studijních programů na Fakultě umění a designu (FUD UJEP) a ostatních fakultách univerzity, zde nově vznikají dvě multifunkční patra, která budou zázemím pro vzdělávání a konference a současně i pro výstavní činnost a realizaci kulturních aktivit, od menších divadelních a hudebních produkcí až po tvůrčí a výtvarně zážitkové dílny.

Na tento projekt získala UJEP podporu z vládního programu OP VVV (Výzva č. 02_18_059 - ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony) ve výši cca 45 milionů Kč. Realizace přestavby a nové rozšířené aktivity přispějí nejen ke zkvalitnění studijního a tvůrčího zázemí studentů univerzity, ale i k dalšímu rozvoji města i regionu v oblasti kultury, a zároveň tak Fakulta umění a designu UJEP prohloubí své působení ve společnosti.

Po vyklízení prostor je aktuálně (červen 2020) v budově prováděna příprava na přestavbu jednotlivých funkčních částí – od technického zázemí, přes galerii, až po multifunkční sál a ateliéry. Před budovou běží příprava pro stavbu bezbariérové lávky, která budoucí návštěvníky přivede do patra přímo k hlavnímu výstavnímu sálu.

Dům umění bude mimo jiné sloužit také k prezentaci výsledků tvůrčí činnosti studentů již během jejich studia a k prohlubování odborného diskursu na akademické půdě. Nově zrekonstruovaný Dům umění by se měl dle plánu s obnoveným a rozšířeným programem a novými prostory pro vzdělávání znovu otevřít studentům a široké veřejnosti na podzim roku 2021. Nejvýraznějšími položkami přístrojového vybavení nové budovy Domu umění Fakulty umění a designu UJEP budou projektory a soubory audiovizuálního a technického vybavení (Ateliér 1 a 2, Galerie, Multifunkční sál) sloužícího pro výuku videomappingu, video tvorby, galerijní činnosti, pro studium virtuálního modelování v designu, studium a prezentaci experimentálních audiovizuálních projektů a ateliérovou výuku.

Po dobu rekonstrukce si FUD UJEP pro aktivity Domu umění Ústí nad Labem pronajala prostory v centru města Ústí nad Labem na ulici Masarykova 14 – horní parter (pěší zóna nad Českou spořitelnou) a pokračuje ve výstavním a kulturně-vzdělávacím programu.

foto: Lucie Hyšková

Výstavní prostory na Masarykově ulici 2019 - 2021

Hlavní výstavní sál

 

Výstavní program v centrálním galerijní prostoru Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL) je zaměřen na prezentaci významných uměleckých osobností a podstatných výtvarných proudů aktuálního, především středoevropského, vizuálního umění. Každoročně představí sedm výstavních projektů — od sólových výstav po tematické skupinové prezentace.

Rámcovým tématem výstavního programu v roce 2021 institucionální rámec a jeho reflexe v rámci aktuálního společenského kontextu.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je Michal Koleček, který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory reprezentujícími jak lokální odborná pracoviště, tak partnerské, především zahraniční, instituce, nebo rovněž s přizvanými free-lance kurátory.

Rekonstrukce Domu umění Ústí nad Labem

plánek výstavních prostor

čelní pohled do výstavních prostor

3D půdorys galerie

Galerie 2

 

Druhý, rozlohou menší, výstavní prostor Domu umění Ústí nad Labem je otevřen prezentaci současného výtvarného umění a designu.

Dlouhodobým záměrem je prezentovat tvorbu výtvarných umělců a designérů, kteří studují či aktuálně absolvovali umělecký studijní doktorský program na české nebo zahraniční vysoké škole. Cílem je představit jak realizovaná díla nebo designérské prototypy, tak autorské přístupy, tvůrčí procesy a poodhalit procesy tvůrčího myšlení a uměleckého výzkumu.

Pod kurátorským vedením Adély Machové vzniká výstavní program pro daný kalendářní rok, přičemž na programu pro rok 2021 spolupracuje s kurátorkou Barborou Hájkovou.

V roce 2021 svou tvorbu představí Maria Mandić (Srbsko), Michaela Labudová (ČR), Ivars Gravlejs (Lotyšsko), Jiří Bartoš (ČR) a Aleš Zapletal (ČR).

 

Architektonická studie - výběr náhledů