SMTWTFS
123456
78910111213
141516171920
21222324252627
28293031

Výstavní prostory

Galerie 1

Koncepce výstavního programu Domu umění Ústí nad Labem je v roce 2022 určována prolínáním dvou základních přístupů. První z nich reprezentuje dlouhodobé směřování výstavních aktivit této instituce a zaměřuje se na kontextualizaci místního uměleckého prostředí prostřednictvím prezentace místních autorů, jejich zařazování do historických nebo mezinárodních souvislostí a zároveň představování výrazných, především středoevropských témat či konkrétních autorů souvisejících nebo navazujících na témata latentně přítomná v místním milieu. Ve výstavním programu pro rok 2022 se na tento úkol soustředí dva výstavní projekty: NARUŠENÁ ROVNOVÁHA – REVISITED a retrospektivní výstava Milan Kozelka - NA CESTĚ. Mezi projekty intenzivně se zabývající diskurzivním ohledáváním nedávných uměleckých projevů patří také výstava kurátora Juraje Čárneho pojmenovaná Strategies of Success, která se soustředí na prezentaci klíčových děl slovenských výtvarných umělců. 


Druhý přístup vyrůstá z nově definovaného výzkumného a tvůrčího záměru, který bude zásadně spoluurčovat směr programového rozvoje DUÚL v následujících letech a je soustředěn na fenomén zahrady a zahradničení. V rámci tohoto zaměření proběhne skupinová výstava Zahradní slavnost, autorská výstava Jiřího Kovandy a dvojice Lukáš Jasanský & Martin Polák nazvaná Minimalistická floristika a GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION. Tento mezinárodní projekt divákům představí výsledky kurátorského výzkumu zaměřené na ohledávání širších souvislostí spojených s fenoménem zahrady a zahradničení v metaforické perspektivě, kterou ukotví na pozadí historických a obsahových souvislostí současného umění prostřednictvím prezentace dříve realizovaných uměleckých děl inspirovaných tématy péče, spolupráce komunity, odpovědnosti k životnímu prostředí, respektu k trvale udržitelnému rozvoji a sociální angažovanosti.

plánek výstavních prostor 

Výstavní program 2022:
2. 12. 2021 — 13. 2. 2022
NARUŠENÁ ROVNOVÁHA — REVISITED 
3. 3. — 24. 4. 2022
Milan Kozelka — NA CESTĚ 
12. 5. — 2. 7. 2022
Strategies of Success — Díla slovenských umělců zastoupených ve sbírkách zahraničních muzeí
17. 8. — 10. 9. 2022
Zahradní slavnost
22. 9. — 19. 11. 2022
MINIMALISTICKÁ FLORISTIKA 
8. 12. — 11. 2. 2022
GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION


Galerie 2


Výstavní program v Galerii 2 Domu umění Ústí nad Labem se v roce 2022 tematicky zaměřuje na procesualitu ve výtvarné a designové tvorbě. Kurátorským záměrem je představit nejen díla jako taková, ale i s nimi související tvůrčí procesy, inspirační zdroje i nenadálé momenty, jež ovlivňují jejich výslednou podobu. Výstavy zprostředkují náhled do ateliérů umělců a designérů nejmladší generace, vhled do jejich skicáků, poznámek nebo i jednotlivých fází produktové výroby. Jednotlivé expozice budou řešeny individuálně, aby vypovídaly o tvůrčím prostředí autora. Náhled do teoretické práce v oblasti umění přinese skupinová výstava studentů 1. ročníku oboru Kurátorská studia, kdy si volí vlastní tematické zaměření a na základě uměleckého výzkumu připraví samostatný výstavní projekt. Výběr vystavujících vychází z dlouhodobé koncepce Galerie 2, kdy se kurátoři zaměřují na studenty nebo absolventy doktorských oborů na uměleckých vysokých školách. 

plánek výstavních prostor 

Výstavní program 2022:
3. 3. — 7. 4. 2022
L'ubica Mildeová, Self-Design: Chapter II - Once Upon a Time... 
14. 4. — 20. 5. 2022
Marek Šilpoch  — Konec začátku 
2. 6. — 2. 7. 2022
Hladce obrace: od sebe sama, kolem prázdna a skrze něj 
18. 8.  — 24. 9. 2022
Tomáš Moravec — Zvedat plochy? 
6. 10. — 19. 11. 2022
Zdeněk Svejkovský 
1. 12. 2022  — 21. 1. 2023
Štěpánka Piskáčková & hosté – Umělecko-vědecká laboratoř

Galerie 3

Galerie 3 v Domě umění Ústí nad Labem vytváří specifické prostředí pro prezentaci umělců pracujících se zvukem a reflexí prostoru. Prostor pro prezentaci zde definuje autorem připravený zvukový bod - místo, kde lze naslouchat, soustředěně vnímat, sdílet nebo rezonovat. Nabízený základní formát poslechu do sluchátek s sebou přináší jak moment soustředěného vnímání, tak určitou variabilitu v podobě site-specific tvorby a součástí prezentace mohou být zvukové instalace, audiovizuální tvorba nebo zvuková mapování.

Kurátorská a dramaturgická realizace: Adéla Machová a Jan Krtička

Výstavní program 2022 — 2023 (v procesu výběru):
říjen 2022 - leden 2023
Lloyd Dunn (USA)
únor - duben 2023
Polina Khatsenka (BLR)
duben - červen 2023
Jiří Suchánek (CZ)