SMTWTFS
123
45910
111214151617
18192021222324
25262728293031

Laboratoř umění a nanosvěta

Galerie 2
8. 12. 2022 – 4. 3. 2023

Dílčí část prací, které se do Galerie 2 přesunou v polovině ledna a vystřídají dosavadní prezentaci, jsou k vidění v Galerii Rampa (FUD UJEP – kampus, Pasteurova 9, Ústí nad Labem) do 11. 1. 2023.

Vernisáž výstavy: středa 7. 12. 2022 od 19 hodin

Vystavující autoři: Karim Tarakji & Ondřej Červinka * / Klára Samcová & Jan Michalička */ Václav Mach & Jan Michalička * / Laura Fiľáková & Jan Čechal */ Štěpánka Piskáčková, Barry Wan & Peter Kepič / Štěpánka Piskáčková & Michal Urbánek, Ondřej Wojewoda
* aktuálně vystavující autoři v Galerii 2 DUÚL

Kurátorky výstavy: Adéla Machová & Štěpánka Piskáčková

Výstava Laboratoř umění a nanosvěta propojuje vědu a umění. Přibližuje svět nanotechnologií materiálů a struktur, který přinesl tvůrčí inspiraci vystavujícím umělcům a vědcům, pomocí mezioborových děl.

Výstava představuje týmovou spolupráci studentů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a vědců z CEITEC VUT v Brně na projektu Umělecko-vědecká laboratoř, kterou iniciovala Štěpánka Piskáčková díky zaměření své disertační práce Možnosti interdisciplinarity umění a přírodních věd (studijní program Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem). Umělecko-vědecká laboratoř si zakládá na otevřeném dialogu mezi umělci a vědci, a proto se také zástupci výzkumné infrastruktury CEITEC Nano, kromě sdílení svých poznatků a poskytování technického zázemí, zapojují při vytváření návrhů a realizací konkrétních děl.

Vznikly mezioborové týmy a jejich společnými zájmy jsou kreativita a hluboký zájem o současné vědecké trendy. Na první dojem nekompatibilní vztah rozumu a intuice poodhaluje neviditelnou materialitu nanosvěta. Neviditelné se stává vnímatelným, když se tvůrčím jazykem ukazuje svému pozorovateli. Odkrývají struktury, ohledávají materiálové vlastnosti, iluzivně zhmotňují jak neviditelné nanoobjekty, tak procesy vědeckého zkoumání. Dodané vědecké poznatky se stávají, díky tomuto specifickému způsobu skupinové práce, svým způsobem uchopitelnější a o něco srozumitelnější informací i pro laiky.

Štěpánka Piskáčková, Barry Wan & Peter Kepič: Doba křemíková
audiovizuální instalace, 2022 / ▢
Dnešní doba nám díky technologiím usnadňuje život. Pomocí obrazového materiálu (fotografií a videí) jsme schopni sledovat dění po celém světě, vzdělávat se ve velmi krátké době a bavit se téměř nepřetržitě. Avšak tento tok informací má často za následek přesyceni informacemi, o které se nezajímáme, nebo které nejsou vždy pravdivé. To může vést k informační povrchnosti a vyvozování rozhodnutí a názorů, které nejsou pochopeny dostatečně do hloubky, popřípadě se pochopit ani nedají. I taková je naše doba. V tomto audiovizuálním díle můžete, prostřednictvím 4kanálové projekce hexadecimálních kódů 133 snímků zachycených během 21 hodin života, vnímat ten obrovský neviditelný tok informací, který se na nás valí každodenně. Jediným únikem pro vás bude odkaz vytvořený za 21 hodin na povrchu křemíkového nosiče, který vás přenese z viditelného světa do neviditelného nanosvěta. Nanosvěta, který zprostředkovává ten obrovský tok informací. Nanosvět, kde se mění zákony fyziky, jak je známe. Nanosvět, ve kterém kus vlasu je široký jako kontinent. Nanosvět, o kterém známý fyzik Richard Feynman tvrdil: „There’s Plenty of Room at the Bottom.“ A nanosvět, který je vytvářen uměle a každodenně na povrchu miliard křemíkových čipů, aby nám fungovaly spotřebiče, počítače a mobily. Vítejte v naší době, době křemíkové.

Karim Tarakji & Ondřej Červinka: Red Shift
hologramová projekce, 2022 / **
Světelná instalace volně vycházející z tématu červeného posuvu a otevírající otázky o neviditelných aspektech života, které jsou předivem všeho bytí. Práce je volně inspirovaná světelnými objekty Franka Maliny a za použití nových možností vytváří obsah na hraně světelné abstrakce. Věci tak staré, až se jejich světlo stalo neviditelným.

Klára Samcová & Jan Michalička: Pozlátko
kinetická instalace, 2022/ **
Mouchy oblečené do pozlacených svetříků létají kolem objektu, jehož tvar volně vychází ze snímku krystalu zlata. Ten, ačkoli na sebe strhává pozornost a působí honosně, je ve skutečnosti pozlacený falešným zlatem. Moucha domácí je takzvaný kosmopolitní živočich, žije v nezměněné podobě skoro všude po celém světě. V lidech často vyvolává odpor a nechuť, je braná jako podřadný a otravný tvor. Přestává být moucha mouchou, když je oblečená do zlatého svetříku? Mohli bychom k této situaci přistupovat obdobně, jako když říkáme „šaty dělaj člověka”? A není ten zlatý kabátek spíše svěrací kazajkou? Inspirací se stal snímek zlata z transmisního elektronového mikroskopu a výzkum, který se zabývá zkoumáním krystalů kovů. Nanosvět je pro nás pouhým okem tajemstvím. Stejně tak i výpověď této instalace, kdy nejsme prakticky schopni bez další technologie rozlišit pravé zlato od toho nepravého.

Václav Mach & Jan Michalička: AISI 304 (1.4301)
série objektů, 2022 / *
Nerezová ocel je v dnešní době nenahraditelným materiálem – díky svým mechanickým, chemickým i fyzikálním vlastnostem nachází uplatnění jako základní konstrukční materiál v široké škále vědních oborů. Rozhodnutí pro práci s tímto materiálem bylo na základě faktu, že tělo transmisního elektronového mikroskopu je vyrobeno právě z nerezové oceli. Série nerezových objektů svou formou vychází z analýzy atomární struktury vzorků nerezové oceli, ze které jsou samotné objekty vyrobeny. Objekty mají tvar odvozený od tvaru martenzitické struktury, jež byla při pozorování náhodou objevena. Martenzitické jehlice byly ve velmi zajímavém a pravidelném rozpoložení, které se povedlo Janu Michaličkovi zachytit z více úhlů a tím vytvořil relativně přesné schéma rozmístění jednotlivých objektů. Výsledná instalace objektů tak v podstatě divákovi umožňuje náhled na jinak neviděnou složku tohoto každodenně používaného materiálu. 

Laura Fiľáková & Jan Čechal: Intuice, Umění a Věda: evokace, symetrie, reakce
zin, fotografie, 2022 / *
V umělecko-vědecké práci se autoři věnují společnému intuitivnímu tvoření, jako cestě pochopení přístupů k oboru toho druhého. Intuitívní postup v uměleckém světe není ničím novým, ale zároveň vzniká střet se světem vědy. Jan Čechal během jejich vzájemné konzultace přibližuje intuici těmito slovy: „Bez ní by věda byla souborem náhodných pokusů”. Zkoumání těchto intuicí, náhody, hravosti v umění i ve vědě je v této práci hlavním zájmem Laury Fiľákové, který rozvíjí různými směry. Výsledkem je zin a jeho obsahem je jejich celý postup tvorby – Evokační slovná hra/aktivita, ilustrace, vědecké postupy a zkoumání, doprovodné texty od lidí, kteří se podíleli na jeho tvorbě. Finálním aktem projektu se stal společný pohybový workshop propojující naše obory pomocí společné aktivity. Součastí zinu a instalace práce je fotografický záznam z tohoto workshopu.

Štěpánka Piskáčková & Michal Urbánek, Ondřej Wojewoda: Za obrazem spinových vln
interaktivní instalace fotografií, 2022 / Δ
Magnonika reprezentuje jedno z nových technologických odvětví, které je založeno na spinových vlnách a mohlo by vyřešit limity současně používané počítačové technologie CMOS, jako je například výkon a velikost mikroprocesorů či jejich energetickou spotřebu. Spinové vlny se šíří v magnetických materiálech precesním pohybem (jako když se točí káča) magnonů („malých magnetků”). Jednou z možností jak pozorovat spinové vlny je pomocí Brillouinova rozptylu světla, kdy dochází k interakci světelné a spinové vlny. Právě základní princip spinových vln se stal inspirací k vytvoření instalace, ve které se aktivací světelného čidla precesně pohybují síťově uspořádané fotografie, a tím se i ovlivňují a vyprávějí různé příběhy. Podobně jako si mezi sebou magnony předávají informace a energii, když je vybuzena spinová vlna, nebo také jako když se setkáváme s podněty a situacemi, které mění náš úhel pohledu a směřování.

 

Pozn.
* Aktuálně k vidění v Galerii Rampa (FUD UJEP – kampus, Pasteurova 9, Ústí nad Labem) a v lednu bude práce přesunuta do Galerie 2 a uvedena v rámci doprovodného programu.
** Proměna expozice v půli ledna určí, zda díla zůstanou dále k vidění v Galerii 2.
Δ K vidění pouze v Galerii Rampa do půle ledna 2023.
▢ Prezentace díla v Galerii 2 od 8. 12. do půle ledna 2023.