SMTWTFS
123
45910
111214151617
18192021222324
25262728293031

Gardening of Soul: Introduction

8. 12. 2022 11. 3. 2023
Galerie 1

Vernisáž: středa 7. 12. 2022 od 18 hodin
Komentovaná prohlídka začne již v 16.30 hodin.

Vystavující umělci: Daniela Brasil (AT/BR), Michaela Černická & Jiří Černický (CZ), Hrvoje Cokarić (CRO), Alexis Dworsky (DE), Hannes Egger (IT), Hafnargarður Community Garden (ICE), Benjamin Hao Lap Yan (HKG), Kristyna & Marek Milde (USA/CZ), Sasha Kurmaz (UA), Lukas Kühne (UYU/GER),  The Trinity Session (RSA), Sam Van Aken (USA)

Kurátor výstavy: Michal Koleček

Výstava Gardening of Soul: Introduction je koncipována jako prezentace různých způsobů umělecké práce zaměřených na metaforicky vnímané téma zahrady a zahradničení, přičemž na výběru umělkyň a umělců i konkrétních uměleckých děl kooperoval Dům umění Ústí nad Labem s devíti institucemi z Hongkongu, Chorvatska, Itálie, Islandu, Jihoafrické republiky, Německa, Rakouska, Ukrajiny a USA. Výstava se zapojením dokumentačních formátů či reinstalací představuje umělecká díla, která byla primárně koncipována pro veřejný prostor a aktivně reagovala na společenskou situaci ovlivňující, determinující nebo rozvíjející charakter konkrétní lokality a kvalitu jejího využití komunitou. Jedná se o projekty bytostně inspirované touhou budovat pomyslné zahrady chápané jako místa společné zodpovědnosti i odhodlání, transformovat zanedbané a skomírající na prospívající a udržitelné.

Téma výstavy Gardening of Soul: Introduction se otevírá snahám o komunitní a kulturní starostlivost obsaženou v různých uměleckých projevech přítomných v širokém globálním kontextu. Přirozeným způsobem ale také reaguje na aktuální situaci našeho regionu – Ústeckého kraje –, který byl v minulosti nezřídka k prosperující a povznášející zahradě přirovnáván a po devastujícím období průmyslové a sociální exploatace opět hledá cesty, jak se společně sdílenou a udržovanou zahradou nabízející smysl vlastní existence opět stát. Děje se tak prostřednictvím často bolestné, a přesto nezbytné strukturální společenské i hospodářské transformace, přičemž projekty prezentované na výstavě se jistě mohou stát inspirativním impulsem pro přemýšlení o směrech, podnětech či aktivitách umožňujících zapojení kulturních projevů, uměleckých strategií a komunitních spoluprací do tohoto procesu obnovy a regenerace. 

Výstava Gardening of Soul: Introduction sleduje dobově aktuální a do jisté míry i populární téma zahradničení v souvislosti s rozvojem sebeuvědomování komunit a občanské společnosti jako celku, a to ve zcela odlišných, avšak globálně propojených souvislostech daných místními geografickými, přírodními, historickými, sociálními a kulturními předpoklady a předurčeními. Toto téma přitom uchopuje aktivistickými prostředky, které mají potenciál dynamizovat společnost a jednotlivá prostředí při využití participačních a site-specifických metod umělecké práce ve veřejném prostoru s cílem zvýšit kvalitu života a otevřít diskusi o posilování sociálního smíru, environmentálních otázkách a aspektech udržitelného rozvoje. Na výstavě se představují díla realizovaná v období několika posledních let ve velice různorodých kontextech a při využití specifických často jedinečných uměleckých strategií. Instalační koncepce je postavena na širokém spektru dokumentačních či repetitivních nástrojů, které umožňují prostředkovat původně směrem do veřejného prostoru orientovaná díla návštěvníkům galerijního prostředí.

Příběhy vyprávěné vystavenými díly se přitom v jednotlivých projektech rozprostírají v bohatém záběru a často netušených, náhle se vyjevujících obsahových nebo mezioborových souvislostech. Islandská touha vyvzdorovat společnou prací na místních podmínkách komunitní zahradu koncipovanou jako ekosystémový znak (Hafnargarður Community Garden) či osadit krásné, avšak nehostinné místo symbolickou „zvukovou skulpturou“ rezonující v odkazu na lokální folklor s tichem okolní přírody (Lukas Kühne) se setkává s digitálním dokumentováním a vizualizací původně hospodářských kamenných architektur dnes postupně zanikajících, a přesto smysluplně oživujících pusté pláně ostrova Krk (Alexis Dworsky). Soustředěný průzkum americké ovocnářské tradice promítající se do ikonického autorského pěstitelského experimentu rozšířeného do řady míst po celém tomto kontinentu (Sam Van Aken) se propojuje s budováním florálního svatostánku ve zvlněné české krajině vzývajícího kmeny, větve a listy na místo kamenů, malty a trámů (Michaela Černická & Jiří Černický) i s procesem aktivistického „opylování“ johannesburgských lokalit a komunit zakládáním kolektivních pěstitelských instalací se zapojením aspektů mykologie, permakultury, designu a uměleckého poradenství (The Trinity Session). Archeologické zemědělství v pevnostním areálu na italsko rakouském pomezí používající pro výsadbu brambor úrodnou půdu dovezenou z polských bojišť první světové války (Hannes Egger) je konfrontováno s výsledkem workshopů oživujících tradici pěstování indigovníku a řemesla textilního modrotisku formující po staletí život venkovských komunit společně navštěvovaných velkoměstskými obyvateli Hongkongu a jejich sousedy s okolních rurálních oblastí (Benjamin Hao Lap Yan) i se záznamem artivistické performance, která prostřednictvím výsadby výhradně dvoudomých rostlin revitalizuje jedno z charkovských náměstí, aby zároveň vyjadřovala podporu LGBTQ+ komunitě (Sasha Kurmaz). Ke spočinutí lákající instalace složená z tropických květin nalezených v odpadcích na ulicích Manhattanu či zapůjčených v domácnostech v Ústí nad Labem a pomyslně globalizačně migrujících mezi šerem pralesního podrostu a teplem našich pokojů (Kristyna & Marek Milde) se prolíná s kabinetem otevřeným multikulturnímu milieu jedné z imigrací formovaných čtvrtí Grazu, jemuž dominuje banánovník, aby ho aktivoval směrem ke studiu v mnoha významech léčebných praktik (Daniela Brasil) i s působivými kompozicemi organické elektronické hudby generovanými na základě elektrických signálů vydávaných rostlinami reprezentujícími dalmatský ekosystém (Hrvoje Cokarić). 

Výstava Gardening of Soul: Introduction je prvním výstupem dlouhodobého projektu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je zaměřen na problematiku umělecké reflexe fenoménu zahrady a zahradničení chápané v širších sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních souvislostech. Tento projekt nazvaný GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS je postupně budován ve spolupráci s celou řadou místních i zahraničních partnerů a jeho základní myšlenkou je posilování spolupráce mezi umělci, uměleckými institucemi a místními komunitami, a to formou společně realizovaných uměleckých děl využívajících různých prostředků uměleckého výzkumu, kooperace a kulturních aktivismů. Z této perspektivy je přitom zřejmé, že ačkoli se způsoby a formy uměleckého zahradničení v různých společenských a klimatických podmínkách přirozeně mění, vždy disponují obrovský potenciálem posilovat sounáležitost, vzájemný respekt, komunikaci a sdílenou produkci, které jsou neoddělitelně spjaty s péčí o okolní přírodní prostředí a se společnou účelnou činností konkrétní komunity.

Michal Koleček

Kurátor výstavy Gardening of Soul: Introduction 

Na koncepční přípravě výstavy Gardening of Soul: Introduction spolupracovali:
Julia Martin, Skaftfell Center for Visual Art Seyðisfjörður, Island
Jasminka Babić a Marija Stipišić Vuković, The Museum of Fine Arts Split, Chorvatsko
Eike Berg, Schafhof – European Center for Art Upper Bavaria Freising, Německo
Margarethe Makovec a Anton Lederer, <rotor> Centre for Contemporary Art Graz, Rakousko
Marcus Neustetter, The Trinity Session Johannesburg, Jihoafrická republika
Jaroslava Příhodová, Dowd Gallery – SUNY Cortland, USA
Man Tin, PRÉCÉDÉE Hongkong
Tatyana Tumasyan a Anastasia Khlestova, Kharkiv Municipal Gallery, Ukrajina
Judith Waldmann, Kunst Meran / Merano Arte, Itálie

Výstava je realizována jako součást víceletého mezinárodního výzkumného, uměleckého a výstavního projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS, který je financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021. Děkujeme za podporu.