SMTWTFS
3
46910
111213141617
181921222324
2526282930

Anna Daučíková, Politiky gest

7. 9. – 18. 10. 2017

Dům umění Ústí nad Labem představuje jednu z nejvýraznějších umělkyň současného slovenského, českého ale i evropského prostředí. Koncepce aktuální výstavy Anny Daučíkové prezentuje vybrané cykly fotografií, maleb, kreseb i videoartu z období osmdesátých a devadesátých let minulého století, které dokumentují její život a společenskou situaci na zlomu totality a posttotalitní transformace v Sovětském svazu, Československu a na Slovensku.

Tvorba Anny Daučíkové (*1950) je v kontextu přelomu osmdesátých a raných posttotalitních devadesátých let natolik jedinečná, že se k ní na domácí česko-slovenské scéně jen velmi těžko hledají adekvátní autorské paralely. Navzdory tomu její díla aktuálně získávají prestiž a uznání na významných zahraničních přehlídkách a výstavách (Výstava Gender Check, MUMOK Vídeň, 2010; Documenta 14, Atény/Kassel, 2017).

Umělkyně Anna Daučíková se po absolvování studia v Ateliéru Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě (1978) z osobních důvodů rozhodla odejít do Moskvy, kde se víc jak deset let věnovala sklářské tvorbě, strukturální numerické malbě i konceptuální fotografické a kolážové tvorbě. Tento pobyt fatálním způsobem ovlivnil nejen výběr jejích raných klíčových témat, ale i občansko-aktivistický a sociálně citlivý přístup k formulování vnitřních osobních postojů k tehdejší společnosti.

Koncepce výstavy Anny Daučíkové Politiky gest je postavená na výběru několika cyklů právě z období osmdesátých a devadesátých let minulého století, kdy se na našem území i v Sovětském svazu postupně lámala socialistická diktatura a nástup nového ideologického, společenského i ekonomického modelu přinášel velké nejistoty. Autorka byla svědkem často bizarního uspořádání i fungování tehdejší společnosti a tyto jevy specifickými výtvarnými prostředky zachycovala. Anna Daučíková ve své tvorbě nezřídka nechává jasně vyznívat otevřené vnitřní politikum. Celé její dílo je analytickým a kritickým pohledem na společnost, ve které žije, ale nikdy ji prvoplánově nebo povrchně nesoudí. Naopak, zajímá se o každodenní, banální aspekty společenských trhlin, hledá cesty k jejich inspirativní prezentaci divákovi, aby sám mohl zaujímat vlastní perspektivu osobní reflexe.

Anna Daučíková se od roku 1999 systematicky věnuje i pedagogické činnosti na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě a od roku 2011 vede také Ateliér Nových médií na Akademii výtvarných umění v Praze.

Anna Vartecká

→ leaflet s doprovodným programem
pozvánka
tisková zpráva