SMTWTFS
1
234578
9101114
161719202122
23242526272829
3031

Město jako scéna přivlastnění (večer A2)

od 17 hodin

23/4 2019

moderovaná diskuze
Hosté: Zuzana Brodilová (psycholožka), Filip Vidimský (aktivista), Alžběta Medková
Moderátor: Lukáš Rychetský

Diskutovat v zemi, kde zrovna nedávno zanikl poslední obsazený barák – jenž fungoval i jako sociální a kulturní centrum – o squattingu, se zdá být poněkud paradoxní. Zároveň to je ale možnost, jak s odstupem zhodnotit různé přístupy, strategie a taktiky, které v Česku vedly k okupování domů, ale následně vždy také k jejich následnému (a často násilnému) vyklizení. O čem vypovídají příběhy opuštěných – a na čas znovu oživených domů – , které ve velké většine v současnosti už zase opět chátrají?

Ve spolupráci se Společností pro estetiku a Platformou pro politiku a estetiku.

Čti více

Adéla Matasová – Nekonečná konvergence

11. 4. – 24. 5. 2019

vernisáž 10/4 2019 od 17 hodin
V 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka s kurátorem a umělkyní.

Vystavující umělkyně: Adéla Matasová
Kurátor: Michal Koleček

„Každý jsme se někdy chtěli dotknout jsoucnosti.“  Adéla Matasová

Hledání rozumového řádu znamená pro Adélu Matasovou (narozena 1940) celoživotní radost i úděl. Myšlenková struktura v její tvorbě představuje klíčovou výchozí pozici uplatňovanou při realizaci všech jejích výtvarných děl. Tato jemná konceptualistka par excellence trpělivě a umanutě vytváří vlastní systém, jedinečný sám o sobě, ale modifikovaný přesně pro potřeby obsahového rámce konkrétního díla. Jejím cílem vždy je, aby každá nová realizace „fungovala“ izolovaně, ale zároveň obsahovala potenciál dalšího exponenciálního rozvoje v případě, že bude zařazena do širšího kontextu s jinými díly. Autorka totiž v tomto smyslu usiluje o logickou propojenost vlastní práce, aby v rezonanci dialogu mezi jednotlivými realizacemi docházelo k navýšení účinnosti výsledného sdělení, přičemž základní princip konvergence zůstává striktním pravidlem, na němž je vystavěn konkrétní výstavní půdorys. Bez nutné podmíněnosti exkluzivitou estetického prostředí je však možné vnímat tvorbu Adély Matasové také jako „prostředníka“ či „tlumočníka“ vyjevujícího na první pohled ne zcela viditelné souvislosti v intencích komplexity a soustřednosti myšlení.

pozvánka
tisková zpráva

Čti více

Jaroslav Prokeš – >bez předmětu<

Vernisáž: st 10. 4. 2019 v 17:30

Kurátorka Adéla Machová
11. 4. – 24. 5. 2019

„…má nějaký smysl vyčistit si prostor kvůli prázdnotě?“ Samuel Beckett

Na první pohled nic k vidění, ale je tomu opravdu tak? Výstava Jaroslava Prokeše <bez předmětu> rozvíjí motiv prázdna ve výtvarném umění. Uměleckou instalací navazuje Prokeš na svoji dlouhodobou snahu nakládat s prázdnem jako s předmětem a materiálem díla. Název díla <bez předmětu> je aluzí na e-mailové oznámení zprávy bez uvedení předmětu komunikace, přičemž samotný takto označený mail obsahuje sdělení. Pro galerii 2 Domu umění Ústí nad Labem Prokeš připravil instalaci, při níž využívá snímání a zpětné projekce prázdné plochy a prostoru. Jedná se přitom o provázaný záznam a tři projekce nebarevného světelného pole. Konkrétní prázdné místo je v jednom okamžiku vnímání vyjevováno zároveň jako černý prostor, čistá zeď a světelné bílé pole. 

pozvánka
plakát
tisková zpráva

Čti více