SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Zahradní slavnost

Galerie 1
18. 8. – 10. 9. 2022

Vernisáž: středa 17. 8. 2022 od 18 hodin

Kurátorka: Anna Vartecká
Vystavující – v procesu výběru

Zapojené vysoké umělecké školy a fakulty: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury
Ostravská univerzita, Fakulta umění
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie
Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Kromě klasických forem uměleckých výstupů ve výstavních sálech  Domu umění v Ústí nad Labem (malba, socha, grafika, nová média, reklamní fotografie, grafický a produktový design) projekt počítá s živými, do veřejného prostoru vstupujícími, tvůrčími aktivitami, např: galerijní i mimo galerijní prezentace nových technologií a designu, prezentace multimediálních performativních formátů, koncertních hudebních a tanečních produkcí v sále i ve veřejném prostoru, prezentace filmových děl, kostýmové, scénografické produkce, uspořádání festivalové akce, minimarketu designu pro veřejnost atd. Na všech těchto aktivitách můžou tvůrci spolupracovat i s místními kulturními subjekty, jako jsou Hraničář a Činoherní studio. 

Skupinová výstava ZAHRADNÍ SLAVNOST se zaměří na ohledávání tohoto tématu z perspektivy společenských rituálů latentně spojených s přírodními procesy často reprezentovanými ve formě tradičních či naopak pokleslých socio-kulturních fenoménů. Samotný název výstavy přitom odkazuje k jednomu z klíčových dramatických děl Václava Havla, ve kterém je fenomén slavnosti ideologicky a mocensky instrumentalizován a deformován. Klíčový význam tohoto absurdního dramatu spočívá v kritice názorového konformizmu, kariérizmu a morálního úpadku společnosti 60. let minulého století. V obecnější rovině odkazuje ke kritice schopnosti jakékoliv centrální mocenské struktury vyvinout si vlastní formu komunikace, která už nepečuje o obecné blaho, ale pouze o udržení vlastní ideologie a moci, kterou tímto způsobem „samožersky“ vyprazdňuje. Výstavní projekt se snaží uchopit tento odkaz se symbolickým přesahem do současnosti a poukázat v této souvislosti na vysoké umělecké školy jako na instituce, které mnohokrát ve svém regionu skutečně plní nejenom vzdělávací funkci, ale také prostřednictvím kulturní osvěty kultivují místní prostředí na mnoha úrovních (sociální, kulturní, duchovní, environmentální, politické či ekologické). Počítá se tak s prezentací širokého spektra tvůrčích počinů, které se snaží komunikovat kvalitu našeho života cestou osobního nasazení a kulturní i kreativní péče v dílčích uměleckých, designérských, umělecko-environmentálních anebo guerrilla-gardeningových projektech, zpytují problematické zdroje vlastního kraje,  navrací se k tradičně vnímaným ročním cyklům ve snaze konfrontovat rurální zvyky a tradice navázané na přírodní procesy s postindustriální společností.  Původní Zahradní slavnost Václava Havla se tak může stát skutečnou oslavou kreativních a zároveň funkčních projektů, které ač mluví různými uměleckými a mediálními jazyky, sledují společný smysluplný cíl.