SMTWTFS
1
2345678
910111214
161718202122
23242526272829

Vztahová utopie

Výstavní projekt reflektuje měnící se společenské paradigma spojené s vnímáním tradičních i netradičních, překotně se formujících typů partnerských a rodičovských vazeb, jejich schematické i dynamicky se vyvíjející vnímání středoevropskou společností i zneužitelnost tohoto tématu v rámci populistických politických kampaní. Skupinová výstava se tematicky zaměří na otázky týkající se významové podstaty pojmů vztah a utopie. Co ustanovuje vztah? Jak se proměňuje jeho vnímání? Je utopie zabývat se něčím takovým, jako je vztah sám k sobě či k někomu dalšímu? Na celé téma bude nahlíženo především z umělecké perspektivy, ale své místo zaujme i sociologické a filozofické vymezení této problematiky. Na mezigeneračním prolnutí rozmanitých uměleckých strategií, které demonstrují dynamiku celého procesu, se snaží výstava poukázat na akceleraci vývoje nukleových společenských modulů a transformačních společenských rámců přelomu charakteristických pro počátek 21. století. Výstava tak ohledává jedno z témat, která bývají spojována s redefinicí tradičních a zdánlivě neotřesitelných pilířů společnosti, jenž je definován jako základní stavební jednotka mezigeneračních vztahů i vazeb v rámci jedné generace. Tyto spoje vytvářejí minimalistický společenský modul budovaný na individualistických principech intimní pospolitosti, důvěry a sdíleného zázemí. Je ovšem zřejmé, že tradiční vnímání této vzájemnosti se v současném světě proměňuje, aniž by ovšem ztratilo svůj význam, jak pro každého jednotlivce, tak také z pohledu celospolečenské perspektivy a jejích potřeb. Proměna tohoto paradigmatu (mimo jiné pod vlivem genderových aspektů, aktuálního vývoje socioekonomických modelů, environmentalizmu a důrazu na trvalou udržitelnost či změny životního stylu) rozšiřuje pole post-utopických fenoménů mapovaných v rámci celoročního výstavního programu o další rozměr nazírání na problematiku kritiky společenských systémů.