SMTWTFS
3
46910
111213141617
181921222324
2526282930

Výstavní prostory Domu umění

Galerie 1

 

Výstavní prostor je zaměřen na analýzu a prezentaci aktuálních uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tematické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci ve středoevropském, respektive národním kontextu a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním regionu a komunitě. Dále se soustředí na osobnosti na aktuální výtvrané scéně v ČR i zahraničí a nabízí paletu tematicky ucelených skupinových i samostatných autorských výstav.

Koncepce výstavního programu Domu umění Ústí nad Labem je v roce 2022 určována prolínáním dvou základních přístupů. První z nich reprezentuje dlouhodobé směřování výstavních aktivit této instituce a zaměřuje se na kontextualizaci místního uměleckého prostředí prostřednictvím prezentace místních autorů, jejich zařazování do historických nebo mezinárodních souvislostí a zároveň představování výrazných, především středoevropských témat či konkrétních autorů souvisejících nebo navazujících na témata latentně přítomná v místním milieu. Ve výstavním programu pro rok 2022 se na tento úkol soustředí dva výstavní projekty: NARUŠENÁ ROVNOVÁHA – REVISITED a retrospektivní výstava Milan Kozelka - NA CESTĚ. Mezi projekty intenzivně se zabývající diskurzivním ohledáváním nedávných uměleckých projevů patří také výstava kurátora Juraje Čárneho pojmenovaná Strategies of Success, která se soustředí na prezentaci klíčových děl slovenských výtvarných umělců. 

Druhý přístup vyrůstá z nově definovaného výzkumného a tvůrčího záměru, který bude zásadně spoluurčovat směr programového rozvoje DUÚL v následujících letech a je soustředěn na fenomén zahrady a zahradničení. V rámci tohoto zaměření proběhne skupinová výstava Zahradní slavnost, autorská výstava Jiřího Kovandy a dvojice Lukáš Jasanský & Martin Polák nazvaná KvětekGARDENING OF SOUL: INTRODUCTION. Tento mezinárodní projekt divákům představí výsledky kurátorského výzkumu zaměřené na ohledávání širších souvislostí spojených s fenoménem zahrady a zahradničení v metaforické perspektivě, kterou ukotví na pozadí historických a obsahových souvislostí současného umění prostřednictvím prezentace dříve realizovaných uměleckých děl inspirovaných tématy péče, spolupráce komunity, odpovědnosti k životnímu prostředí, respektu k trvale udržitelnému rozvoji a sociální angažovanosti.

plánek výstavních prostor 

→  výstavní program

Galerie 2

 


Výběr vystavujících vychází z dlouhodobé koncepce Galerie 2, kdy se kurátoři zaměřují na studenty nebo absolventy doktorských oborů na uměleckých vysokých školách. 

Výstavní program v Galerii 2 Domu umění Ústí nad Labem se v roce 2022 tematicky zaměřuje na procesualitu ve výtvarné a designové tvorbě. Kurátorským záměrem je představit nejen díla jako taková, ale i s nimi související tvůrčí procesy, inspirační zdroje i nenadálé momenty, jež ovlivňují jejich výslednou podobu. Výstavy zprostředkují náhled do ateliérů umělců a designérů nejmladší generace, vhled do jejich skicáků, poznámek nebo i jednotlivých fází produktové výroby. Jednotlivé expozice budou řešeny individuálně, aby vypovídaly o tvůrčím prostředí autora. Náhled do teoretické práce v oblasti umění přinese skupinová výstava studentů 1. ročníku oboru Kurátorská studia, kdy si volí vlastní tematické zaměření a na základě uměleckého výzkumu připraví samostatný výstavní projekt. 

plánek výstavních prostor 

výstavní program

Galerie 3

 

Galerie 3 v Domě umění Ústí nad Labem vytváří specifické prostředí pro prezentaci umělců pracujících se zvukem a reflexí prostoru. Prostor pro prezentaci zde definuje autorem připravený zvukový bod - místo, kde lze naslouchat, soustředěně vnímat, sdílet nebo rezonovat. Nabízený základní formát poslechu do sluchátek s sebou přináší jak moment soustředěného vnímání, tak určitou variabilitu v podobě site-specific tvorby a součástí prezentace mohou být zvukové instalace, audiovizuální tvorba nebo zvuková mapování.

Kurátorská a dramaturgická realizace: Adéla Machová a Jan Krtička

Výstavní cyklus byl zahájen v listopadu 2022 prezentací nového zvukového díla RIFT ZONE od autora Lloyda Dunna (nula.cc / USA). V roce 2023 prezentace projektů pracující se zvukovou stopou pokračuje a aktuálně se chystá projekt Poliny Khatshenka.