SMTWTFS
1
78910111213
14151617181920
212223252627
282930

Připravujeme v Galerii 2

Galerie 2 ///

 

24. 4. – 1. 6. 2024
Artur Magrot: OBĚ-ŽIVO
Host: Dušan Zahoranský

Kurátorka: Nina Moravcová

Umění má komplexní vztah k moci. Na jedné straně může sloužit jako prostředek propagandy a udržování stávajícího stavu, na druhé straně však existuje dlouhá historie subverzivního umění, které se zaměřuje na kritiku a dekonstrukci dominantních ideologií a společenských norem. Umělci využívají různé taktiky a strategie, aby se stavěli proti moci – otevřeně, skrytě, skrze symboly a kódy, plánováním nebo realizací nových společenských uspořádání. Tyto aktivity, ať je pojmenujeme neoficiální, angažované, kryptické nebo aktivistické, kreativně využívají moc jako zdroj témat, postojů a strategií pro svou práci. Těmito strategiemi se v rámci doktorského studia na Akademii výtvarných umění v Praze zabývá také vizuální umělec Artur Magrot. Jsou také momentem, v němž se jeho tvorba setkává s prací jeho pedagoga a dlouholetého přítele Dušana Zahoranského, kterého se rozhodl přizvat k dialogu na jeho nejnovějším výtvarném projektu pracovně nazvaném OBĚ-ŽIVO. Magrot se v něm zabývá okolnostmi vzniku československé koruny (1957), do které sochařka Marie Uchytilová „zašifrovala“portrét, v té době již za vedení skautského oddílu odsouzené, Bedřišky Synkové. Tato mince se, za asistence státní moci, stala asi největším památníkem jejích vlastních obětí. Magrot prostřednictvím umělé inteligence za pomoci vložených slov/promptů vycházejících z knihy Michaela Foucaulta – Dohlížet a trestat (trestané tělo, moc, dohled, atd.) proměňuje podobu původní mince (1957-1992). Nová mince by měla splňovat parametry aktuálně platné desetikoruny a v symbolické rovině se opět dostat do pomyslného oběhu. Výstava návštěvníka nenásilnou formou uvede do původního „příběhu“ mince a pokusí se aktualizovat tento skrytý příběh pro naši současnost.

 

červen – červenec 2024

Výstava 1. ročníku studijního programu Kurátorská studia na FUD UJEP.

 

září – listopad 2024
Motion

Kurátorka: Kateřina Javůrková

Výstava představí vybrané grafické designéry v současném kontextu. Představí jejich projekty, jež se nacházejí na pomezí grafického designu a motion designu. Tato výstava nabídne tradičně využíváné formáty/média grafického designu, jako jsou plakáty, loga, vizuální identity, typografie, knihy a další, v jejich nové dynamické formě motion graphic designu. Cílem je ukázat, jak do tradičních statických forem grafického designu vstupuje pohyb a čas a vytváří tak nový obor motion graphic design, který má své kořeny v grafickém designu. Prezentace jednotlivých děl bude probíhat na offline manuálních přístrojích, jako je Flipbook, Thaumatrope, Zoetrope atd. za využití optických iluzí.