SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
212223242527
28293031

Milan Kozelka – Na cestě

3. 3. 2022 – 24. 4. 2022
DUÚL Klíšská ul.

Vernisáž výstavy: 2. 3. 2022 v 18 hodin
Komentovaná prohlídka s kurátory: 2. 3. 2022 v 16:30 hodin
 

Kurátoři: Pavlína Morganová, Vladimír Havlík a Jana Písaříková 
Rekonstrukce instalací a zvukové intervence: Jan Krtička, Jan Prošek

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Objevují se zde Kozelkovy oblíbené materiály: kameny, dřevo, hlína, listí, ale i řada performativních a konceptuálních prostorových souvislostí. Kozelkova tvorba se vyznačuje na jedné straně výjimečnou citlivostí, na druhé straně nekompromisní bezohledností. Na jeho mnohovrstevnatém díle lze vykreslit totalitní dobu v její složitosti a ukázat vzdor i křehkost jedince vůči mocenským tlakům společnosti.

Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů. Široké spektrum médií, která participující autoři a autorky užívají /fotografie a text, kresba, objekt a video apod./ představuje paralelu k rozpětí Kozelkových tvůrčích prostředků. Tím zásadním společným jmenovatelem je však Šemíkův postoj, lehce podvratný smysl pro humor a esenciální ideová návaznost na výraznou a specifickou osobnost, kterou Kozelka bezesporu byl. Výstava Šemík je poznámka na okraj k retrospektivní výstavě Milan Kozelka. Na cestě

Výstavu dále doprovází publikace Svázáno do Kozelky, vydaná nakladatelstvím Větrné mlýny, která poprvé prezentuje autorovo dílo v úplnosti jeho rozpětí od multimediálních a konceptuálních projevů, přes performance, až po básnickou a prozaickou tvorbu.

Konceptuální umělec, performer a literát Milan Kozelka (1948‒2014) zanechal nesmazatelnou stopu v českém umění především osmdesátých a devadesátých let. Od šedesátých let se věnoval poezii a jeho básně jsou dnes řazeny do kontextu českých ohlasů americké beatnické literatury. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let obrátil pozornost k akčnímu umění. Během relativně krátké doby se z něj stala respektovaná osobnost místní výtvarné scény. Paralelně k body-artovým performancím rozvíjel výtvarnou tvorbu, ať už měla podobu konceptuální kresby nebo land-artových instalací. Účastnil se také řady alternativních výstav nezávislého okruhu, například Setkání na tenisových dvorcích TJ Sparta (1982) nebo Chmelnice–Mutějovice (1983). Vždy sledoval aktuální dění a jeho neklidná povaha ho poháněla do dalších a dalších projektů. Během osmdesátých let performoval, kreslil, stal se významným organizátorem neoficiálního kulturního dění. V devadesátých letech založil v Karlových Varech pobočku pražské alternativní organizace Artforum a pořádal zde výstavy, filozofické přednášky, literární festivaly a koncerty. Podílel se i na řadě dalších regionálních aktivit, především v Olomouci a v Brně, performoval, publikoval a věnoval se editorské činnosti.

Poděkování
Hlavní poděkování patří Vladimíru Meistrovi, který stál u zrodu projektu a na výstavu poskytl dosud neznámou dokumentaci. Srdečně také děkujeme Galerii Benedikta Rejta v Lounech za zapůjčení kreseb a dále také jmenovitě Martinu Machovcovi, Vladimíru Ambrozovi, Haně Hamplové, Milanu Mikuláštíkovi, Silvii Milkové, Petru Palarčíkovi, Milanu Kohoutovi, Jiřímu Surůvkovi, Sráči Samovi, Františku Stárkovi, Andree Lexové, Christiania o. p. s., Pavle Vaculíkové a dalším za dohledání a zapůjčení dokumentace Kozelkových aktivit. 

tisková zpráva
plakát
noviny
pozvánka