SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031

Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

20. 5. — 3. 7. 2021 / hlavní sál

Zahájení: 19. 5. 2021 (16:00–19:00 hodin)

 

Vystavující umělci: Milena Dopitová, Andreas Gajdošík & Marika Volfová, Milan Mikuláštík, Joana Moll (ESP), Matúš Lányi (SVK), Lucie Kramperová, Zdeněk Svejkovský

Kurátorky výstavy: Natálie Henclová, Linda Sudová, Alžběta Svobodová, Jana Šedivá, Alice Zábranská  (studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP)
Supervize: Michal Koleček & Mariana Serranová & Barbora Hájková

Výstavní projekt představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identitu přitom chápeme jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu. V době celosvětové krize způsobené koronavirovou pandemií, avšak i mimo ni, se pracovním, učebním, zájmovým a nákupním prostorem stalo právě prostředí virtuálního světa. Omezila se tak možnost fyzického kontaktu mezi lidmi a člověk se stal náruživým uživatelem internetu, kde rozvíjí nespočet profilů, tudíž možných různorodých identit. Pokládáme si otázku, zdav dnešní době jedinec svou identitu ztrácí nebo naopak ji rozvíjí a přizpůsobuje rychle se proměňujícím názorům a nástrojům společnosti. Kurátorský výběr dává prostor pro různorodé uchopení a interpretaci témat, která v souvislosti s identitou ve virtuální realitě vyvstávají a mohou být umělci reflektována zcela odlišně. To dává výjimečný prostor zajímavé selekci uměleckých děl, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy.

Výstavní projekt je připravován studentkami 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je součástí celoročního výstavního cyklu, jehož leitmotivem je institucionální rámec.

Tisková zpráva

Pozvánka

Facebook Event

Plakát

Leaflet