SMTWTFS
1
78910111213
14151617181920
212223252627
282930

In Their Eyes…

27. 10. – 9. 12. 2016

Vystavující: Stefano Cagol, Nemanja Cvijanović,
Hannes Egger, Igor Eškinja, Michael Fliri,
Miroslav Hašek, Zdena Kolečková, Richard
Loskot, Michaela Thelenová, Slaven Tolj

Výstavní projekt In Their Eyes… se zaměřil na prezentaci uměleckých postojů vyrůstajících ze specifického prostředí tří středoevropských regionů a národnostně smíšených komunit jejich obyvatel, které leží na rozmezí rozdílných jazykových, kulturních i geopolitických vlivů. Sledované lokality – Istrie, Jižní Tyrolsko a Sudety – v historické perspektivě spojuje celá řada významných, v pravém smyslu slova dějinných událostí, ale také nepřeberné množství individuálních svazků a vztahů.

Všechny tyto oblasti byly po několik staletí součástí rakousko-uherské monarchie a po jejím rozpadu komplikovaně budovaly vlastní identitu v rámci změn provázejících snahu o nové uspořádání Evropy po první světové válce. Sílící mezinárodní i společenské napětí ovládající jejich vnitřní i vnější rozpoložení nakonec vyvřelo v tragických událostech spojených s nástupem, průběhem a důsledky druhé světové války, kdy ve zmiňovaných regionech došlo k eskalaci pokusů o radikální a do jisté míry nevratné řešení etnických otázek. Snahou kurátorů přitom bylo v naznačeném kontextu exponovat především takové umělecké projevy, které akcentují téma obecné jinakosti a nahlížejí na mentální, jazyková či kulturní specifika určité komunity s vědomím nezbytné bipolarity. 

Samotný název výstavy – In Their Eyes… – v tomto smyslu upomíná na metaforickou kombinaci různých stanovisek, když odkazuje jak k vlastnímu pohledu na jiné, tak k odrazu naší subjektivity v očích těch, kteří nás obklopují.

Díla deseti na výstavě zastoupených umělkyň a umělců z České republiky, Chorvatska a Itálie tedy interpretovala konkrétní příběhy, někdy zpovzdálí a přesto vždy fatálně ovlivňované chodem „velkých dějin“ zauzlených s intimitou rodinných mytologií, topografií znovu si přivlastňovaných míst a podmanivostí hmotných pozůstatků fixujících letmé doteky našich předků. Zároveň se ovšem vždy trpělivě obracely k soustředěné konstituci aktuální identity, která propojuje minulost s palčivými výzvami naší současné society. 

Umělecké výpovědi předkládané publiku na výstavě In Their Eyes… vyvolávají asociace vystupující z obrazů minulosti a konfrontují je s motivacemi našich aktuálních rozhodnutí. A my s překvapením registrujeme vlastní ochotu spolupodílet se v konkrétních situacích na defektních řešeních, která v rovině historické v souladu se všeobecným míněním přirozeně odsuzujeme.

Projekt vznikl ve spolupráci s Muzeem moderního a současného umění v Rijece a Kunsthalle Eurocenter Lana. 

pozvánka a web banner

tisková zpráva