SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031

Epifanie – Na pomezí samoty

8. 9. – 22. 10. 2016

Vystavující: Layla Curtis, Paul Chaney,
JSD (Jedinečné svatopěstitelské družstvo),
Michal Kindernay, Elvar Már Kjartansson,
Josef Koudelka, Julia Martin, Pavel Mrkus,
Vladimír Turner, Steina Vasulka, Robert
Vlasák, Martin Zet

Slovo epifanie – zjevení se dotýká vedle biblického, náboženského, nebo metafyzického významu i otázky vztahu člověka a přírody, vztahu myšlení a skutečnosti. Kudy vedou hranice posvátného a jak se posunuje zóna profánního? Z jakého prostoru, nebo z jaké matérie přichází to, co považujeme za zjevené? Koncepce výstavy vychází z názoru, že prožitek zjevení, nebo vtělení může podmiňovat nejen náš pohled na transcendenci, ale i vědomí sounáležitosti, empatie s ostatními lidmi, krajinou, nebo se zvířaty. Formuje i pocit odpovědnosti za okolní svět, jehož jsme součástí a jenž rostoucí mírou přizpůsobujeme ke svému obrazu. Jaký je to vlastně obraz a jakým způsobem lze překonat model technokratického přístupu k „životnímu prostředí“, považovanému se samozřejmostí za nevyčerpatelný zdroj planetárního lidstva?

Kritiku „odkouzlení“, odcizení člověka a přírody nalezneme v mnoha oblastech přírodních a humanitních věd,  v náboženství, filosofii, ekonomii a v neposlední řadě i v některých směrech současné literatury a výtvarného umění. Mnohá kritická díla poukazují na symptomy ohrožení našeho světa, nebo přímo na systém partikulárních, ekonomických i politických zájmů, umožňující mocenským a ekonomickým elitám přístup k nepředstavitelného bohatství, ale odsuzující „zbytek“ biosféry  a budoucí generace do pozice oběti, k životu „na pomezí” přežití.

Výstavní projekt Na pomezí samoty navazuje na zmíněný vyhrocený dialog. Série výstav a doprovodných programů nastiňuje vztahy a hlubokou provázanost mezi kulturní, ekonomickou, politickou a etickou problematikou tíživých environmentálních otázek dneška. Projekt byl zahájen třemi expedicemi do ekologicky ohrožených nebo postižených oblastí Evropy a pokračoval v podobě výstav, setkání, diskuzí, dílen a symposií. Česká expedice Do hlubin lignitových mračen proběhla na Mostecku v roce 2015 a její účastníci studovali morfologii a dějiny podkrušnohorské oblasti, přetvořené průmyslovou exploatací do hloubky několika stovek metrů a do výšky několika kilometrů. Výstava představuje několik děl vzniklých v průběhu projektu – videa Elvara Már Kjartansona, Pavla Mrkuse, Martina Zeta, Vladimíra Turnera či Julie Martin a kinetickou instalaci Roberta Vlasáka. Rozšířený tvar posunuje výstavu do místních i globálních souvislostí prostřednictvím výběru děl několika zahraničních umělců, jejichž přístupy rezonují s tématem: Steina Vasulka (IS) s audiovizuální instalací „Orka“, Layla Curtis a její online a fotografická práce „Antipodes“, nebo probíhající projekt Paula Chayneho (UK) – „Exit from the Lizard Land“ a nová videoinstalace Michala Kindernaye. Tato díla jsou obohacena kontextuálními exponáty a artefakty jako je fragment fotografického cyklu o podkrušnohorské krajině Josefa Koudelky (Černý trojúhelník, 1990-1994) či psychoscénografická intervence v podobě hydrobiologické laboratoře z dílny autorského kolektivu Jedinečného svatopěstitelského Družstva a Generálního Štábu Ducha (GŠD), přenesené z patafyzického  útvaru  Universálního PSYchiatrického CHrámu 316a (UPSYCH) v Kuřivodech.

Výstava nastiňuje příčné souvislosti mezi sociálními, psychologickými, mytopoetickými, ekonomickými a kulturními slojemi konkrétních krajin. Ty jsou při vědomí důsledků globalizace propojovány z perspektivy oblastí jako jsou geologie, etologie, meteorologie nebo energetika i v rezonanci skrytých podložích krajinné démonologie 21. století

Připravili:
Galerie Školská 28 (Michal Kindernay, Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský) ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP a Domem umění Ústí nad Labem.

Projekt Na pomezí samoty byl koncipován a iniciován Galerií Školská 28 (DEAI/Setkání) ve spolupráci s Atelierem Nord, Centrem pro výtvarné umění Skaftfell a byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

pozvánka

tisková zpráva