SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Umění pro město

4. 8. 2020

 

 → od 17:00 hodin

 

Moderovaná diskuze o umísťování uměleckých děl a drobné architektury do stávajících a nově vzniklých veřejných i poloveřejných prostor. Moderuje Viktorie Mravčáková z IPR Praha.

Čti více

Parter – Opomíjený prostor Masarykovy ulice

Vernisáž proběhne ve středu 29. 7. 2020 od 18:00 hodin

30. 7. — 11. 9. 2020

 

Komentovaná prohlídka s umělci a kurátorkami začne již v 16:30 hodin. Součástí vernisáže bude také live performance Adama Hejduka.

V rámci vernisážového odpoledne myslíme i na děti, které se mohou v čase od 16:00 do 18:00 hodin těšit na workshop s naší lektorkou Šárkou Studeckou, která formou bojové hry společně s dětmi prozkoumá neprobádaná zákoutí v parteru Masarykovy ulice.

Vystavující: Adéla Bierbaumer, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Adam Hejduk, Jan Hrubeš & Vojtěch Novák & Štefan Pecko, K2N Landscape, Jan Poš, Tomáš Roček

Základní ideou výstavy je zvýšení povědomí o rozsahu a smyslu konkrétního veřejného prostoru — Parteru Masarykovy ulice ve vztahu k umění, architektuře a krajinářské architektuře. Pokoušíme se o počátek mezioborového dialogu odborníků, umělců, místních politiků a hlavně obyvatel parteru, o jehož budoucnosti chceme vést diskuzi. Impulsem k vytvoření kurátorského projektu pracujícího s veřejným prostorem byla přímá konfrontace s životem a děním na nové lokalitě, kam Dům umění Ústí nad Labem dočasně přesídlil. Některé teze zůstávají pouze v idejích a vyčkávají na vhodnou příležitost k realizaci v budoucnu, neboť atraktivita a kvalita tohoto prostředí je přímo závislá na pochopení a propojení jeho minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Samotný městský prostor je totiž aktivní formou, ne pouhým nesouvislým souborem v gesci různých subjektů, a možná se s patřičným příběhem může dařit realizovat pokusy o vyjednávání.

Oslovení participující umělci reagují na specifické prostory, témata, historii a ozvláštňují dosud poměrně problematickou lokalitu, kde je zapotřebí upozornit na základní problémy ohrožující veřejný prostor: jeho otevřenou či plíživou privatizaci, komercionalizaci a gentrifikaci; zanedbanost městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okrajových oblastí; přetrvávající upřednostňování soukromých zájmů. Pomyslné kategorie rozčleňují umělce do několika skupin  reprezentujících principy, jak s veřejným prostorem pracovat (participační projekt, zvukové umění ve veřejném prostoru, funkční, vizuální a absurdní prvky a objekty v prostoru, hra, light design, akustické interaktivní prvky).

Kurátorský tým: Martina Johnová, Iva Polanecká 

Tisková zpráva 

Pozvánka

Plakát

Doprovodný program a průvodce

Videoprohlídka k projektu Parter — opomíjený prostor Masarykovy ulice

Čti více

Experiment Litinou

9. 6. 2020 — 1. 7. 2020 / 29. 7. — 11. 9. 2020

 

Studenti ateliéru Přírodní materiály FUD UJEP (vedoucí ateliéru Jan Krtička & Robert Vlasák) a Vaughn Randall (vedoucí ateliéru Socha, State University of New York at Cortland) vytvořili dle vlastních návrhů umělecké objekty z litiny.

Vystavující: Kateřina Jičínská, Matěj Kapitán, Václav Mach, Lucie Medřická, Pavel Nešpor, Kateřina Krejčí, Nela Krulišová, Lucie Oplíštilová, Martin Panták, Matěj Plachý, Alice Pospíšilová, Jaroslav Prášil & Robert Vlasák, Vaughn Randall, Klára Samcová, Kateřina Šindelková, Josefína Vávrová, Karolína Vávrová

Výstava je jeden z výsledků projektu Experimentální pracoviště – umělecká litina, který byl podpořen Nadací ČEZ a FUD UJEP.

Čti více

Rekonstrukce Domu umění Ústí nad Labem

Budova Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP na Klíši prochází od září 2019 do června 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Přestavbu objektu bývalé menzy UJEP provádí firma Studio Jelínek. Podoba projektu vychází z návrhu vytvořeného architektonickým studiem Mjölk. V rámci podpory a rozvoje studijních programů na Fakultě umění a designu UJEP a ostatních fakultách univerzity, zde nově vznikají dvě multifunkční patra, která budou zázemím pro vzdělávání a současně i pro výstavní činnost.

Na tento projekt získala UJEP podporu z vládního programu OP VVV (Výzva č. 02_18_059 – ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony) ve výši cca 45 milionů Kč. Po vyklízení prostor je aktuálně (červen 2020) v budově prováděna příprava na přestavbu jednotlivých funkčních částí. Před budovou běží příprava pro stavbu bezbariérové lávky.

Čti více