SMTWTFS
1234
56781011
121314161718
192021232425
262728

Zdena Kolečková – Panna a orel

Galerie 1
27. 4. 2023 — 29. 7. 2023

 

Vystavující: Zdena Kolečková
Kurátor: Jiří Černický
 

Samostatná výstava Zdeny Kolečkové (1969, Ústí nad Labem), která se na domovské scéně s autorským projektem představuje po více než dvaceti letech, se prostřednictvím zcela aktuálních děl zaměřuje na reflektování dynamické změny společenských paradigmat, aktuálních geopolitických konfliktů i pocitů jednotlivců v současné postindustriální a globalizované informační společnosti. Autorka v jednotlivých projektech i v rámci výstavy jako celku zdůrazňuje potřebu empatie, solidarity, kultivace, udržitelnosti a zodpovědnosti. Vychází přitom z návaznosti na myšlenkové postupy, vyjadřovací technologie i námětové roviny, které byly pro její práci charakteristické v 90. letech 20. století. Opsaným obloukem se tak navrací ke kořenům vlastní tvorby podmíněné pocity prožívané stísněnosti a ohrožení a zároveň nově obohacované zkušenostmi a vývojovými paralelami posledních let. Dávné obavy se přitom připomínají v aktuálně prožívaných konfliktech a krizových situacích.

Postupující polarizace společnosti i globalizační a environmentální skepse nás přivedly do bodu znepokojivého napětí a snad i možného pozitivního zlomu. Jsme sice znejistěni, ale přesto v nás zůstává něco z poutníků, bludiček, bytostí posedlých touhou po poznání, dlouhověkosti, spokojenosti, prosperitě a míru. Poztráceni v rozpacích toužíme zažít výjimečné chvíle rituálu, obřadu, zasvěcení. Žijeme, dýcháme, myslíme, pokoušíme se milovat a těšit na budoucnost. Pro hypertrofovaná traumata vlastního ega nejsme schopni dohlédnout intenzitu bolesti blízkých bytostí. Vztaženi do sebe, k sobě, skrze sebe hledáme odpovědi na sebou samými položené otázky. Žádné vzdálenější horizonty nás příliš nezajímají. Ztrácíme energii vystoupit z komfortní zóny a z plných plic se nadechnout. Toužíme být sami, ale po svém. Ve vymezeném území, ve smyslu vlastních pravidel, v postprodukční kráse a nahotě osamělosti, v obavách ze složitosti vztahů, v tichém rozjímání, zkřehle a něžně, než se z nás život vytratí…