SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031

um domnění – Natálie Pleváková

Galerie 3 / 7. 12. 2023 — 9. 3. 2024

Vystavující: Natálie Pleváková
Kurátorka: Adéla Machová

Zvuková instalace um domnění si pohrává s měřítkem citlivosti k vnímání zvukového prostředí. Vychází z objektivně dané skutečnosti – zvuk je pro většinu z nás základním prvkem konstrukce reality. V tomto případě se jedná o prostory v Domě umění Ústí nad Labem, který disponuje nejen Galerií 3 prezentující toto nově připravené dílo, ale i dalšími výstavními sály, provozními prostory a učebnami. Samotný český název díla odkazuje formou hříčky, a právě za pomoci použití velkého písmena, na reflektované místo a jeho oficiální označení.

Připravovaná moderovaná kompozice pracuje s efemérností zvuku, jeho abstraktní povahou, kterou vnímáme fragmentárně a v závislosti na sobě vlastní zkušenosti. Naše selektivní vnímání nás často připravuje o hudbu míst. Na úkor vizuálního vjemu a v rámci zachování mentální pohody, upozaďujeme jak vědomě, tak nevědomě, sonické detaily nebo celé skutečnosti. A to přesto, že si náš mozek utváří představu o realitě nejen podle zraku, ale právě na základě psychoakustických jevů.
Co je tedy realita a nevnímáme ji všichni odlišně? Psychoakustika zkoumá, jak lidé vnímají a interpretují zvuk. Zabývá se tím, jak naše uši a mozek spolupracují při zpracování a porozumění auditivních informací, včetně aspektů jako tón, hlasitost, barva zvuku a jeho prostorová lokalizace. Hraje klíčovou roli při porozumění tomu, jak slyšíme.

V kompozici, pomocí zvuků v Domě umění Ústí nad Labem, Natálie Pleváková odhaluje místa, akcentuje objekty a materiály, přenáší frekvence mimo slyšitelné spektrum do vnímatelného počitku. Zároveň tak činí před samotným vnímáním prostoru návštěvníky. Ti si nejprve v kompozici poslechnou verzi paralelní reality ve sdílené zkušenosti, kde dostává prostor subjektivní citlivost. Následně ji mohou porovnat s vlastním zážitkem.

Zvukovou instalaci doplňují QR kódy – reflexní body, které se nachází v místech nahrávek použitých zvukových stop. Vytváří tak svým způsobem virtuální galerii v galerii, kterou si může návštěvník individuálně v daném místě, v osobním rozpoložení a na svém vlastním zařízení aktuálně prožít. Imaginace a zvuková zkušenost postupně poodhalují obrysy zachycované reality daného prostředí.

Natálie Pleváková je hudební skladatelka a zvuková umělkyně. Vystudovala multimediální kompozici na Janáčkově akademii v Brně, Teorii interaktivních médií na Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně a absolvovala roční výměnný pobyt na Institute of Sonology Královské konzervatoře v nizozemském Haagu. Ve své tvorbě hledá východiska z časové determinace hudby a fragmentárního hudebního vnímání. Balancuje na hraně zdánlivého chaosu a precizní kompozice a vyzývá tak ke společnému objevování nových estetických kategorií v hudbě i zvyšování poslechové citlivosti. Pravidelně spolupracuje na divadelních inscenacích uváděných v pražském Studiu Hrdinů a dalších divadlech. Je tvůrkyní zvukového designu podcastů, a též spolupracuje s výtvarnými umělci na AV dílech (Jan Matýsek, Barbora Kleinhamplová, Adam Vačkář). V současné době je dramaturgyní festivalu a rezidenčního programu Sanatorium Sonorum prezentujícího současnou hudbu a zvuková umění. Věnuje se též pedagogické činnosti v oblasti zvukových uměních na Centru audiovizuálních studií na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění a Vyšší odborné škole Scholastika v Praze.

 

text: Natálie Pleváková a Adéla Machová

grafika: Lena Sára Grochowiecová

Galerie 3 v Domě umění Ústí nad Labem vytváří specifické prostředí pro prezentaci umělců pracujících se zvukem a reflexí prostoru. Prostor pro prezentaci zde definuje autorem připravený zvukový bod – místo, kde lze naslouchat, soustředěně vnímat, sdílet nebo rezonovat. Nabízený základní formát poslechu do sluchátek s sebou přináší jak moment soustředěného vnímání, tak určitou variabilitu v podobě site-specific tvorby a součástí prezentace mohou být zvukové instalace, zvuková kompozice, specifická audiovizuální tvorba nebo zvuková mapování.