SMTWTFS
345
671112
131416171819
212223242526
272829

Narušená rovnováha – „Kdo zasadí stromy?“

1. 2. 2022 (úterý) → od 17 hodin

Moderovaná diskuze.
Večerem bude provázet pedagog, filosof a estetik Martin Kolář. 

Hosté: estetik Ondřej Dadejík, filosof Martin Nitsche a filosof Petr Prášek

Diskuze bude vycházet ze dvou provázaných okruhů otázek. a.) Do jaké míry sociální, ekonomické a environmentální procesy spojené s prostředím Ústeckého kraje mohou být nosné i pro kulturní provoz regionu? b.) Vznikají díky tomu jisté výpovědi a organické samoznaky charakteristické pro zmíněný kraj? Tato témata tak otevírají i tázání, do jaké míry může být narativ charakteristický pro léta devadesátá (viz výstava z roku 1993 Narušená rovnováha) aktuální i v současnosti (NARUŠENÁ ROVNOVÁHA REVISITED, 2021).

Mgr. ONDŘEJ DADEJÍK, Ph.D. (1973) vedoucí Katedry estetiky Filosofické fakulty UK v Praze, přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře Filosofické fakulty JU v Českých Budějovicích. Vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Orientuje se především na dějiny a současnost pojmu estetická zkušenost či na problematiku environmentální estetiky, estetiky krajiny a estetiky každodennosti. Jako spoluautor se podílel na vydání publikací Process and Aesthetics: An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond (2021) či Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí (2015).

Mgr. MARTIN KOLÁŘ, Ph.D. (1969) přednáší na Fakultě umění a designu a na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se převážně na estetiku a filosofii umění. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Jeho primární specializací je tématika reprezentací, pragmatizmu, nápodoby, kulturní paměti a médií. Společně s Petrou James vydal monografii Mimésis a historická paměť (2013). Ve spolupráci s Vojtěchem Kaiserem a Janem Krtičkou vydal monografii Metafyzika Laboratoře (2017), která je reflexí díla výtvarného umělce Roberta Vlasáka. V roce 2021 vydal v publikaci La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945, Dictionnaire encyclopédique slovníkové heslo Vie dans la vérité, à partir de Havel. Vedle výzkumných aktivit soustavně rozvíjí také uměleckou činnost a již od poloviny devadesátých let minulého století patří mezi významné autory severočeského uměleckého okruhu.

Doc. Mgr. MARTIN NITSCHE, Ph.D. (1975) působí na Filosofickém ústavu AV ČR a Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. V letech 1993–1999 studoval obor filosofie – historie na Filosofické fakultě UK v Praze. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou práci ze systematické filosofie na téma Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii. Vydal monografie Metodická přednost spleti. Tranzitivně-topologický model fenomenologie (2017)Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie (2013) či Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii (2011).

Mgr. PETR PRÁŠEK, Ph.D. působí na Filosofickém ústavu AV ČR. Doktorský titul získal v roce 2019 na Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne a na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho disertační práce, Le devenir-autre de l’existence. Essai sur la phénoménologie contemporaine, byla rektorem Univerzity Karlovy v roce 2020 oceněna Bolzanovou cenou. Vydal monografii věnovanou filosofii Gillesa Deleuze Člověk v šíleném dění světa: Filosofie Gillesa Deleuze (2018) a řadu textů o současné francouzské fenomenologii. Svá bádání současně i rozšiřuje a soustředí se na meta-etické implikace dynamických popisů existence: výsledky bádání současné fenomenologie ve Francii se pokouší aplikovat na aktuální problémy, jako jsou ekologické otázky anebo problematika fake news.