SMTWTFS
1
78910111213
14151617181920
212223252627
282930

Mona Vatamanu & Florin Tudor – This Is Not About Sugars

29/3 – 19/5 2018

O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.
Ludwig Wittgenstein

Výstava představí tvorbu Mony Vatamanu a Florina Tudora, kteří spolupracují již od roku 2000. Rumunská autorská dvojice yužívá  různých vyjadřovacích strategií a prozkoumávají symboly kolektivní vzpoury a sociální solidarity, které propojují minulost a přítomnost s budoucností. Jejich společné umělecké projekty migrují přes různá revoluční hnutí a geopolitické topografie i historické kontexty směrem ke hledání lepšího a spravedlivějšího světa. Mona Vatamanu a Florin Tudor se v minulých letech samostatně představili například v Neue Galerie v Innsbrucku, v Kunsthalle Lisabon, Frankfurter Kunstverein nebo Secession Vienna.

Jedním z hlavních témat obsažených v dlouhodobé výstavní koncepci Domu umění Ústí nad Labem je soustředěné ohledávání specifických aspektů, které naši existenci, ukotvenou ve středoevropském prostoru, obohacují o vnímání historicky a společensky příbuzných, a přesto v individuálních zákrutech specifických, prožitků regionálních sousedů a generačních souputníků. Je přitom zřejmé, že v aktuálních zjitřených politických souvislostech, které do jisté míry reprezentují eskalující hluboký sociální konflikt, posiluje touha po studiu paralelních proudů či tendencí určujících současnou situaci v okolních státech a nalézání společných, často bolestných zkušeností prosakujících z minulosti. Téměř třicet let po zásadních politických změnách, které ukončily dlouhou totalitní periodu s devastujícím dopadem na charakter střední a jihovýchodní Evropy, se opět s největší naléhavostí vyjevuje potřeba navrátit se ke studiu tohoto tragického období dějin, neboť je zřejmé, že jeho důsledky zcela zásadně spoluurčují charakter našeho současného životního prostoru.

Rumunská autorská dvojice Mona Vatamanu & Florin Tudor se problematikou individuální i kolektivní paměti dlouhodobě zabývá a v různých tematických zaměřeních i v odlišných formách ji akcentuje jako klíčový akcelerátor svých komplexních uměleckých realizací. Za východiska zájmu těchto autorů přitom lze chápat tři vzájemně se ovlivňující komplexní okruhy otázek: reinterpretaci určujících filozofických proudů, spojených se základy levicového myšlení – tedy především s odkazem Karla Marxe, apropriaci a důslednou kritiku společenských procesů spojených s totalitním obdobím, ale rovněž s navazující posttotalitní periodou 90. let minulého století a v neposlední řadě analýzu dramatických a často protichůdných politických, ekonomických a kulturních procesů, které zásadně predestinují aktuální societu. Všechny tyto linie uvažování přitom v práci umělecké dvojice Mona Vatamanu & Florin Tudor direktivně, či naopak skrytě vyrůstají ze specifického zázemí nedávných dějin Rumunska i jeho žhavé přítomnosti, přičemž nezřídka toto lokální prostředí konfrontují se širšími globálními souvislostmi. Autoři tak přirozeně migrují různými revolučními hnutími a geopolitickými topografiemi i historickými kontexty směrem k umanutému a do jisté míry utopickému hledání sociální solidarity a spravedlivějšího světa.

Zvolených témat se Mona Vatamanu & Florin Tudor zmocňují prostřednictvím různorodých uměleckých strategií, neboť vždy hledají vizuální jazyk přesně odpovídající charakteru vyprávěného příběhu. Tomu odpovídá i koncepce jejich výstavy připravené pod názvem THIS IS NOT ABOUT SUGAR pro Dům umění v Ústí nad Labem, která v retrospektivním záběru kombinuje některá jejich starší díla se zcela aktuálními realizacemi připravenými přímo pro tento specifický výstavní prostor.

pozvánka
tisková zpráva
událost