SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031

Michaela Labudová – Standing Rock

7. 9. 18. 10. 2017
galerie 2

Panoráma vytvořené Michaelou Labudovou pomocí grafických technik (kresba, vyřezávání do papíru, sken) a velkoformátového tisku reflektuje událost veřejnosti známou jako „Standing Rock“. Boje o tuto posvátnou indiánskou půdu v Severní Dakotě (USA) a o přírodu, přes niž byla naplánována a schválena výstavba ropovodu, zahlcovaly po dlouhou dobu různá média – od novinového tisku přes sociální sítě. Životní prostředí a kulturní dědictví nakonec prohrály bitvu s rozvojem americké ekonomiky. Kdo by si v téhle chvíli nevzpomněl na slova indiánského náčelníka Seathla, které pronesl na konci 19. století před americkým kongresem a prezidentem (i když mnozí tvrdí, že tato řeč byla vymyšlena pro film, ale aktuálně není důležitá její pravost, ale samotný obsah, poselství). Nabízí se totiž otázka: Události se opět opakují? I proto doprovází panoráma text z proslovu náčelníka, který nás mimo jiné upozorňuje na křehkost místa, jež obýváme. „Cokoliv potká zemi, zakrátko potká i její děti. Člověk neutkal osnovu života, je jen jedním z jejich pramínků. Cokoliv učiní osnově života, činí sám sobě.“ Obraz a slovo nás vybízí k vlastnímu zamyšlení, zamyšlení se nad naším vztahem k přírodě a kulturnímu dědictví.

Za vznikem díla Michaely Labudové v galerii 2 stojí myšlenka, že bychom měli určité události a silné příběhy zaznamenávat i pro další generace. Vyprávění příběhu, ať už pomocí slov nebo vizuálního zobrazení, nabývá určité univerzálnosti, již dokážeme uchopit z vlastní zkušenosti a vztáhnout ji k místu, kde žijeme.  I přesto, že může díky interpretacím jednoho příběhu vznikat určitá fikce, vyniká právě onen obecnější odkaz, možné poučení nebo jen možnost srovnání a posouzení dané situace. Přestože dílo odkazuje na konkrétní událost, jak napovídá samotný název výstavy, nejednoho z nás jistě napadne obecnější souvislost s místním regionem severních Čech a devastací místa za účelem industrializace, kdy příroda i původní genius loci ustoupil průmyslu a později hledá svoji novou identitu.

Autorku Michaelu Labudovou však zaujala situace kolem Standing Rock, a to od přebujelé pozornosti v médiích až po výslednou absurdní situaci, včetně obrazů vystěhování indiánského tábora, kde se na úpatí hor řadí auta, a dochází k devastujícímu setkání přírody a moderní techniky. V obraze se autorka snažila zachytit moment určitého okamžiku, jenž načrtává paralelu k podobným příběhům na celém světě.

Michaela Labudová působí jako odborná asistentka v ateliéru Vizuální design na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2013 zde studuje doktorský obor Vizuální komunikace, kde se věnuje tématu identity ve vizuální komunikaci. Od roku 2007 je členkou grafické skupiny Monsters, jež je aktivní na poli grafického designu, od typografie přes korporátní identitu, knižní tvorbu, ilustraci či webdesign.

Projekt podpořen grantem v rámci Studentské grantové soutěže na UJEP.

pozvánka
plakát
→ tisková zpráva
fotografie z vernisáže
press kit ke stažení