SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
21222324252627
28293031

Mezinárodní konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES

Mezinárodní konference
GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES v Ústí nad Labem

PROGRAM KONFERENCE ZDE.

Mezioborově chápané téma konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES přibližuje různorodé reálné či symbolické aspekty zahradničení (ve smyslu péče o lokalitu a přírodu, všeobecný blahobyt, jednotlivé komunity, konkrétní jedince a trvalou udržitelnost) z perspektivy aktuálních kurátorských strategií, současných uměleckých projevů i širších filozofických, sociálních, ekonomických, geografických či environmentálních souvislostí.
Konference se zaměřuje na postižení metaforické komplexity zahrady a zahradničení a rovněž na interpretaci a kontextualizaci specifických kreativních socio-kulturních přístupů, které v různých rovinách uměleckého výzkumu a umělecké praxe implementují tyto fenomény spojené se starostlivostí, ošetřováním, pěstováním, spoluprací či sdílením do tvůrčího procesu. Výběr konferenčních příspěvků klade důraz jak na představení konkrétních kurátorských koncepcí a autorských strategií reprezentujících snahy o implementaci prvků zahradničení do environmentálně, komunitně, participativně či aktivisticky orientovaných uměleckých projevů, tak rovněž na postižení možnosti implementace kulturního či kreativního zahradničení do širších souvislostí v oblastech environmentálních, genderových, sociálních, ekonomických či edukačních procesů. Za klíčové hledisko, které významně ovlivňuje obsahovou koncepci konference i jednotlivých konferenčních příspěvků, přitom lze považovat problematiku interdisciplinarity a mezioborovosti chápanou jako nástroj umožňující komplexní zachycení, interpretaci a kontextualizaci společenských témat zásadně formujících aktuální společenských diskurz.
Konferenční program je rozdělen do tří tematických bloků, které jsou zaměřeny na oblasti tvůrčí praxe využívající vyjadřovací metody spojené se zahradničením jako nástroj pro realizaci komplexních uměleckých projektů, kurátorských přístupů akcentujících kulturní a komunitní aspekty reprezentující fenomén zahrady do výstavní či institucionální praxe a v neposlední řadě na hledání souvislostí mezi strategiemi uměleckého pečovatelství a současným komplexním filozofickým, historickým, environmentálním, urbanistickým a sociálním diskurzem. V jeho rámci přitom metafora zahrady může reprezentovat inspirativní přístup k vyjádření hluboké proměny odehrávající se v kontextu dynamizujících se procesů klimatické změny a nezbytnosti posilování aspektů trvale udržitelného rozvoje i komunitní sounáležitosti a zodpovědnosti. 

Výběr konferenčních příspěvků je realizován ve spolupráci pořádajících institucí Domu umění Ústí nad Labem, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za přispění na projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS dlouhodobě participujících institucí: Skaftfell Art Center Seyðisfjörður, Dowd Gallery – SUNY Cortland, Kharkiv Municipal Gallery, Kunst Meran / Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, <rotor> Center for Contemporary Art Graz, Schafhof – European Art Forum Upper Bavaria Freising a The Trinity Session Johannesburg. 

Kromě umělců, kurátorů umění a badatelů reprezentujících širokou škálu interdisciplinárních přístupů k fenoménu zahradničení jsou mezi účastníky konference přítomni také zástupci cílových skupin a spolupracujících komunitních organizací zapojených do projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS.
Konference zároveň otevírá další fázi dlouhodobého tvůrčího a výzkumného programu Domu umění Ústí nad Labem symbolicky zarámovaného tématem zahradničení a zaměřeného na prohloubení interdisciplinárního výzkumu a společenské odpovědnosti, které vycházejí z dlouhodobé socio-kulturní mise této univerzitní výstavní instituce.

Program a místo konání bude upřesněno. Na konferenci bude pro diváky vstup zdarma.

Konference je součástí mezinárodního projektu GARDENIG OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS, který je realizován v Domě umění Ústí nad Labem FUD UJEP od roku 2022 do roku 2024, a který byl podpořen Fondy EHP a Norska 2014-2021.