SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
212223242527
28293031

Hannes Egger: Everything´s Changed – Nothing´s Changed

18. 11. 2020 – 27. 2. 2021 / hlavní sál

 

Vystavující: Hannes Egger (IT)

Kurátor: Michal Koleček

Výstava italského umělce Hannese Eggera připravená pro Dům umění Ústí nad Labem svým názvem odkazuje k performanci, kterou autor realizoval v září tohoto roku v Miláně. Pronajatý automobil s reklamními plochami v rámci této akce opakovaně projížděl kruhovými objezdy a divákům nabízel pohled na měnící se poselství definované jednoduchým textem Everything´s Changed – Nothing´s Changed / Vše se změnilo – Nic se nezměnilo. V centru jednoho z regionů silně postižených koronavirovou krizí Hannes Egger prostřednictvím své intervence do veřejného prostoru upozorňoval na dramatické posuny ve fungování společnosti reagující na pandemické ohrožení a zároveň nabízel naději spojenou s odhodláním čelit této neobvyklé situaci s důrazem položeným na respekt ke každému individuálnímu osudu i etickému rozměru vztahů uvnitř society jako celku.

A právě takový směr uvažování se stal východiskem při přípravě autorova projektu pro Ústí nad Labem, přičemž bylo stále více zřejmé, že ve střídajících se vlnách naděje a ohrožení, se nenávratně vzdaluje možnost využít pro jeho prezentaci tradiční výstavní formáty. Vnější, zdánlivě restriktivní vlivy se tak postupně začaly v tvůrčím procesu Hannese Eggera transformovat do podoby inspirativních a kreativních podnětů, které v konečném důsledku nejenom spoluurčily volbu vyjadřovacích i komunikačních strategií výstavy, ale také její konečné tematické zacílení. Autor přitom projekt realizoval výhradně distančně bez možnosti pracovat přímo na místě v Ústí nad Labem a důležitým aspektem tvarujícím jeho výslednou podobu se tak stala spolupráce s produkčním týmem Domu umění Ústí nad Labem.

Výstava Everything´s Changed – Nothing´s Changed je tedy budována na půdorysu hybridní struktury, přičemž její významná – participační – část probíhá online ve virtuální podobě. Teprve výsledky této online komunikace potom tvoří základ pro následující fyzickou podobu výstavní prezentace, kterou ovšem v návaznosti na koronavirovou situaci lze realizovat v uzavřeném galerijním prostoru či opět virtuálně. Výstava je vymezena bohatě strukturovaným participačním schématem rozprostřeným mezi uzavřenými společenskými a kulturními institucemi (školami, univerzitami, galeriemi, muzei, divadly, koncertními sály, hudebními kluby atd.) působícími především v Ústí nad Labem a jeho okolí, umělci z různých oborů, kteří nemohou v plném rozsahu uskutečňovat každodenní uměleckou praxi, a diváky, kteří v rámci open call zasílají do pořádající instituce dopisy se svými příběhy spojenými s rokem 2020. Dočasně veřejnosti nepřístupné instituce přitom poskytují na základě vzájemné kooperace Domu umění Ústí nad Labem vybrané kusy aktuálně nepoužívaného nábytku, ze kterého Hannes Egger s produkčním týmem sestaví procesuální instalaci přístupnou přes výlohy galerie. Příběhy diváků reprezentujících jejich pohled na události roku 2020 jsou s jejich souhlasem anonymně zveřejňovány přímo v Domě umění Ústí nad Labem i na jeho online platformách a zároveň tvoří zdroj pro vydání autorské umělecké publikace – jakési kroniky roku 2020 připravované k vydání ve formě výstavního katalogu. Hannes Egger potom také některé z takto získaných příběhů nabídne osloveným participujícím autorům – divadelníkům, hudebníkům, tanečníkům či audiovizuálním umělcům –, aby je interpretovali, přičemž tyto umělecké etudy budou zaznamenány a ve formátu krátkých videí představeny v rámci projekcí ve výlohách galerie i online.

Výstava Hannese Eggera v Domě umění Ústí nad Labem se tak stává platformou pro překonání komunikačních obtíží spojených s izolací jedinců i uzavřením institucí a otevírá prostor pro reflexi aktuálního složitého pandemického období i posilování mechanismů bránících v tomto kontextu svobodu imaginace i společenského fungování. (Michal Koleček, kurátor výstavy)

 

Everything´s Changed – Nothing´s Changed / Vše se změnilo – Nic se nezměnilo

Rok 2020 je poznamenaný pandemií Covid-19. Vše začalo zkraje roku individuálními případy v Číně. V únoru a březnu se už pandemie nekontrolovatelně šířila Evropou, Spojenými státy a po celém světě. Nejen, že pandemie zapříčinila tisíce úmrtí, ale také změnila životy mnoha lidí. Na globální úrovni to zažil každý a šíření viru pokračuje i letos na podzim, což vedlo vlády k radikálním krokům. Nastaly doposud jenom stěží představitelné situace a někteří si myslí, že se náš svět a naše vztahy změnily zcela radikálně. Přesto stále není zcela zřejmé, zda došlo ke skutečné transformaci a jestli jsme si z restriktivních opatření odnesli sociální a individuální ponaučení. Zdálo by se, že mnoho zůstalo nezměněno, ale očividně se naše vnímání světa rozdělilo na „před Covid-19“ a „po (nebo s) Covid-19“. Nyní na podzim je pandemie zpět v celé své síle. Přežijeme tuto pandemii? A pokud ano, jak? Můžeme pod vlivem této celosvětové krize rozvinout nový a lepší svět? A pokud ano, jaký? Nebo zůstane svět takový, jaký je a vše se bude zhoršovat s narůstajícími nerovnostmi? Co má zůstat a co nenávratně zmizí? Everything´s Changed – Nothing´s Changed

Výstava sestává ze 3 (nebo více) částí:

1. Ve výloze galerie je prezentována video performance Hannese Eggera Everything’s changed – Nothing’s changed, kterou realizoval v září v Miláně.

2. Galerie oslovila kulturní a společenské instituce (školy, univerzity, divadla, galerie atd.), které byly uzavřeny nařízením vlády spojeným s pandemií Covid-19, a požádala je o zapůjčení nábytku a předmětů, které jsou díky uzavření nevyužity — a které co nejlépe vystihují danou instituci. Ze zapůjčených předmětů vznikala následně v hlavním výstavním sále Domu umění instalace.

Věci do instalace laskavě zapůjčili Archiv města Ústí nad Labem, Čajovna u Vysmátý Žáby, Činoherní studio Ústí nad Labem, Evangelíci v Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, ústecký klub Exil, Konzervatoř v Teplicích, Krásnobřezenská komunitní a školní zahrada — společný projekt spolku Krásné sousedění, z. s. a ZŠ a ZUŠ Husova, KULT produkce, Muzeum města Ústí nad Labem, Muzeum v přírodě Zubrnice, Regionální muzeum v Teplicích, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, ŠPAJZ – bezobalový obchod a kavárna, Veřejný sál Hraničář, Zahálka • kulturní prostor a ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Instalace odkazuje k pospolitosti kulturních a společenských institucí.

3. Obyvatelé Ústí nad Labem (i odjinud) budou vyzváni, aby napsali dopis do Domu umění Ústí nad Labem o své zkušenosti s rokem 2020. Dopisy budou publikovány online a vystaveny v galerijním prostoru. Galerie si vyhrazuje právo nepublikovat takové dopisy, které neodpovídají etickým hodnotám Domu umění Ústí nad Labem. Vybrané dopisy budou předány performativním umělcům (hercům, hudebníkům, performerům, tanečníkům…) k dalšímu zpracování. Ti je přetlumočí vlastním uměleckým jazykem. Tyto interpretace budou (v domácích podmínkách) zaznamenány a promítány v několika blocích v galerijní výloze. Za tyto aktivity dostanou umělci honorář. Dopisy budou také sloužit jako zdroj pro přípravu autorské knihy – jakési kroniky roku 2020. Odměnou za dopisy dostanou participující diváci autorské triko či plakát Everything’s Changed– Nothing’s Changed. Prostřednictvím těchto triček a plakátů bude výstava expandovat do veřejné sféry i do soukromí zúčastněných – na jejich těla či do jejich bytů.

Výstava je procesuální a snaží se co nejflexibilněji reagovat na konstantně se měnící situaci. (Hannes Egger, říjen 2020)

 

https://hannesegger.com/

 

tisková zpráva

 

open call

 

pozvánka

 

plakát

 

FUD stream přednáška

 

Vaše příběhy roku 2020