SMTWTFS
123
567891011
12131415161718
192021222425
26272931

Eva Pejchalová – Podoby spolupráce

Vernisáž se uskuteční v úterý 7. 1. 2020 v 17:00 a bude zahájena úvodním slovem kurátorky Adély Machové. Na vernisáž naváže komentovaná prohlídka s autorkou.

8. 1. – 1. 2. 2020
Galerie 2

Moment spolupráce můžeme popsat jako situaci, která je řešena více než jedním účastníkem, a to na základě určité vzájemné dohody. Podobně i tzv. kooperace nám naznačuje společnou práci, jež přináší výhody pro zúčastněné. Výstavní projekt Podoby spolupráce, prezentovaný v Galerii 2 v Domě umění Ústí nad Labem, představuje momenty a výsledky umělecké spolupráce, která se odehrávala v blízkém okruhu Evy Pejchalové. Autorka dlouhodobě zkoumá možnosti spolupráce a participativní přístupy v umění. Ze široké oblasti umění spolupráce si vybírá pro výstavu tři sociální skupiny – kamaráda, spolubydlící a rodinu z otcovy strany. Jednotlivé umělecké projekty s sebou nesou různou míru participace, ale společně jsou vystavěné na principu komunikace a individuálního vnímání světa, ve kterém žijeme. Všední činnosti napadá tvůrčí aspekt a Eva Pejchalová rozehrává proces dialogu, který je jedním z důležitých postupů v její participativně zaměřené umělecké práci.

Eva Pejchalová a Oliver Stříbrný společně vytvořili práci „Společný akvarel s Oliverem“, jejíž prvotní impulz vznikl během popisu travertinových obkladů vestibulu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde Oliver studuje. Vyprávění o jeho studiu přineslo námět na malbu akvarelem, která započala 13. října 2018 a byla doprovázena detailními popisy onoho obkladu, ale i právnickým vymezením jejich vzájemné umělecké spolupráce na vznikající malbě.

Série „Akvarelové malby s Katkou“ vznikala během let, kdy Eva Pejchalová sdílela pokoj na kolejích. Svým způsobem můžeme tento projekt popsat jako časosběrný akvarelový deník, který je datovaný od 10. října 2018 do 22. ledna 2019. Spolubydlící Katka po sobě zanechávala rozestlanou postel a vizuální rozpoložení peřin a oblečení podněcovalo Evu k malířské tvorbě. Zároveň se akvarelové malby staly tématem k jejich společným rozhovorům nad uměním. 

Třetí projekt „Kniha obrazů a receptů babičky z Netína“ vychází z rodinného zázemí, kdy je pozornost věnována autorčině babičce. Eva Pejchalová nashromáždila od příbuzných názvy rostlin a recepty, případně jen názvy oblíbených jídel, které mají s babičkou spojené. Vše se odehrávalo na základě dlouhodobé vzájemné komunikace s rodinou, jejíž členové se stali neodmyslitelnými spoluautory vznikající knihy. Často ono povídání protínaly osobní vzpomínky, které následně Eva doplnila ručně psaným textem tužkou k motivům věnovaným z prostředí babiččiny kuchyně a doprovodila je o náměty rostlin, které převedla do akvarelové malby.

Tvůrčí pohled Evy Pejchalové je založen na kolaborativní a vztahové spolupráci, kterou rozvíjí pomocí vzájemného dialogu s vybranými participanty. Výsledné umělecké projekty nejčastěji prezentuje formou instalace, kdy jednotlivé artefakty doprovází text popisující primární kontexty vzniku díla. Během realizace jednotlivých projektů využívala digitální média pro sběr materiálu, ale v konečné fázi vždy přistoupila i k tradičním vizuálním prostředkům – malbě a kresbě. Prezentované projekty zobrazují odlišné životní formy a zkušenosti jedinců, se kterými autorka navázala různou podobu spolupráce.

O AUTORCE
Eva Pejchalová (*1985) se věnuje sociálním aspektům v umění. V její tvorbě převládá malba a kresba, ale také experimentuje s novými médii. Pracuje v Edukačním oddělení Galerie hlavního města Prahy jako externí lektorka a věnuje se aktivnímu zprostředkování výtvarného umění. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze – ateliér malby u Stanislava Diviše a později Jiřího Černického, absolvovala stáž na Universidad de Politecnica ve Valencii a má za sebou řadu sólových a skupinových výstav (např. Cesty mohou býti rozličné – Galerie Národní technické knihovny v Praze, 2015; I v kávové lžičce se odráží slunce – Šalounova vila v Praze, 2013). V současné době studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde realizuje disertační práci s názvem „Sociálně angažované projekty v kolaborativním umění“.

pozvánka
tisková zpráva