SMTWTFS
12345
781012
1416181920
21222324252627
282930

O čem mluvíme, když mluvíme o rodině

vernisáž 27. 5. 2020 v 18:00 hodin

28. 5. — 1. 7. 2020

skupinová výstava v hlavním výstavním sále

Vystavující: Anna Daučíková, Sylva Francová, Miroslav Hašek, Lenka Klodová, skupina Matky a Otcové, Markéta Oplištilová, Dany Vigil

Kurátorka výstavy: Maro Hajrapetjan 

Výstava O čem mluvíme, když mluvíme o rodině prezentuje téma rodiny jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů. Naše pozornost je zaměřena na to, jak je toto téma v současné době reflektováno na umělecké scéně v realizacích jednotlivých autorek a autorů a jakým způsobem sami tento pojem nahlíží, ať už na základě svých osobních zkušeností, názorů či obecnějších otázek lidského soužití.

Výstavní projekt je otevřeným polem pro komunikaci různých přístupů k chápání sledovaného tématu. Na výstavě jsou zastoupeny umělkyně a umělci, kteří se dané problematice partnerských, rodinných, potažmo mezilidských vztahů v minulosti věnovali a průběžně se k ní ve svých projektech navrací (Anna Daučíková, Lenka Klodová, skupina Matky a Otcové, Sylva Francová). Uvidíte také díla tvůrců reflektujících pohled na vztah vlastních rodinných příslušníků (Markéta Oplištilová, Dany Vigil) či práci autora, který inspiraci pro tvorbu čerpá ze své nově vznikající životní situace (Miroslav Hašek). Pro některé z nich se výstava stala impulsem k vytvoření nového díla, ve kterém například přehodnocují vlastní tvorbu, vytváří nové myšlenkové vazby s tvorbou minulou či skrze umělecké postupy sdílejí část svého osobního příběhu.

Výstava je připravována studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na FUD UJEP.

Čti více

Sblížení s veřejným prostorem

5. 5. — 3. 6. 2020

galerie 2

SBLÍŽENÍ s veřejným prostorem
RAPPROCHEMENT with the public space
– výzkumná výstava zaměřená na vizualitu ve veřejném prostoru měst 

Výstava “Sblížení s veřejným prostorem” se zaměřuje na estetiku veřejného prostoru nejen uvnitř měst České republiky, ale i v Itálii, Keni, Polsku, Jižní Africe a Spojeném království. Výzkumníci projektu TICASS shromáždili fotografický materiál mapující veřejný prostor v místech jejich působiště, a připravili tak pro tuto výstavu cyklus dokumentárních fotografií. Cílem výstavy je zprostředkovat divákům skrze fotografie odlišné kulturní vzorce ve vizuální komunikaci a následně je přiblížit jejich vnímání. 

Budete-li mít zájem se aktivně zapojit do výzkumné výstavy, můžete se zúčastnit plánovaných setkání, pište na e-mail adela.machova@ticass.eu.

Čti více