SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
182021222324
25262728293031

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

umění, kultura, kreativita, výzkum,
vzdělání, společenská zodpovědnost

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevřela po komplexní rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem – jedinečnou na prezentaci, produkci i výzkum umění zaměřenou instituci využívající zázemí domovské univerzity rozkročeného mezi aktuální uměleckou tvorbou a vzdělávacími, vědeckými i sociálně angažovanými aktivitami.

Dům umění Ústí nad Labem disponuje téměř 700 mvýstavní plochy, multifukčním sálem pro 80 diváků, určeným pro experimentální audiovizuální, performativní a hudební představení, rezidenčním ateliérem, workshopy specializovanými na nová média a grafické techniky sloužícími studentům i veřejnosti a v neposlední řadě rozsáhlým zázemím vhodným pro umělecké vzdělávání a různorodé společenské aktivity.

Dům umění Ústí nad Labem představuje kvalitní institucionální zázemí splňující mezinárodní standardy pro prezentaci výstav a uměleckých děl a jeho prostorový i technologický potenciál dovoluje plnohodnotné zapojení do prestižních grantových schémat a náročných mezinárodních produkcí.

Jak tento bělostný fundament přispěje ke kulturnímu potenciálu fakulty, která ho provozuje, univerzity, které je součástí, města, které z vlastní vůle reprezentuje ve svém názvu a kraje, jehož celkovou rekonstrukci vnímá jako jeden z podstatných cílů svého dlouhodobého usilování?

Pro Fakultu umění a designu jistě představuje směr nového rozvoje, který vede k posilování úplnosti vzdělávacích procesů na pomezí osvojování si oborových znalostí či dovedností a autentické tvorby s aspekty uměleckého a rovněž teoretického výzkumu i bohatého socializačního potenciálu.

V kontextu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se stane nejen místem multioborových spoluprací propojujících uměleckou kreativitu s podněty přicházejícími z humanitních, společenskovědních a rovněž přírodovědných či technických oblastí, ale také půdou pro naplňování komunitní zodpovědnosti vetknuté do DNA této instituce.

Tváří v tvář Ústí nad Labem ho lze vnímat jako impulz k dokončení lokální kulturní emancipace, neboť jeho otevření a rozvoj navazují na bohatou tradici autentické a v českém i mezinárodním prostředí oceňované místní současné výtvarné scény, která řadí toto město mezi živá a nepřehlédnutelná umělecká centra.

Uprostřed Ústeckého kraje je symbolickým majákem signalizujícím trasu k nezbytné hluboké transformaci vyrůstající ze společně vnímané environmentální a také sociální odpovědnosti v rámci které bezesporu sehrají nezastupitelnou úlohu kulturní a kreativní průmysly jako nástroj využitelný pro posilování všeobecné udržitelnosti a kvality života.

Návštěvníci přicházejí do Domu umění Ústí nad Labem po novém mostě a takovým solidním mostem je zároveň sama tato instituce. Spojuje různorodé a často zdánlivě protikladné světy umění a vědy, emocí a racionality, nekonečné tvůrčí svobody i empatické zodpovědnosti. Překlenuje propasti sílícího nezájmu a neporozumění prostřednictvím respektu ke každému, kdo je součástí komunity. Je nástrojem k dosažení ambiciózních kulturních cílů či realizaci výzkumných záměrů a zároveň nabízí prostor pro přátelské schůzky a sousedská posezení. Dům umění je vším, čím je i pospolitost, která ho obklopuje, prostupuje jím a vdechuje mu život prostřednictvím společných tužeb, podnětů, aktivit a setkání.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Ředitel Domu umění Ústí nad Labem