SMTWTFS
1
2345678
91011131415
161718192122
23242526272829
3031

Ruiny a (r)evoluce

Galerie 2 / 7. 12. 2023 – 9. 3. 2024
Vystavující: Ruta Putramentaite,  Gabriela Benish-Kalná / Connor Drew, Markéta Kinterová, Barry Wan
Kurátorka: Mariana Serranová

 

Stojíme bezradně na troskách industriální doby. Dosud přetrvávající důraz na zvyšování produkce, extrakcionismus a zisk se jeví jako jednou z hlavních příčin současné klimatické krize. Po dvou stoletích poživačné destrukce krajiny a vyčerpávání přírodních rezerv jsme dospěli do fáze nutnosti rychlých řešení v globálním měřítku. Dialektika postupného rozkladu i radikální destrukce mocenských struktur a následné transformace je v západní hegelovské historické tradici jakousi proměnnou, která usnadňuje orientaci v čase. Chápání vývoje a periodizace dějin v měřítku století a lidských generací je zde oproti antropocénovému myšlení inspirovanému evolučními schématy nástrojem, jak v dosahu vlastních smyslů a imaginace uchopit přítomnost, přelomovou dobu, ve které žijeme, jak předjímat její dočasnost.
V prizmatu romantismu, v době rozmachu průmyslové revoluce v Evropě, reprezentovala zřícenina rozpad impérií, feudální moci i jistou nostalgii. Rezidua průmyslové doby a s ní souvisejícími zruinovaná příroda má v době klimatické změny daleko komplexnější rozměr. Například docenění impozantnosti a melancholie rozpadlých brownfieldů a postindustriální krajiny jako ruiny, které je třeba dát nový smysl, má v zásadě romantickou dynamiku.


Koncept „ruiny“ jako nekompletního fragmentu, jako čehosi, co pozbylo významu, je v projektu metaforou dočasnosti, smrtelnosti, začátku konce, změny. Ale je i dokladem minulého, dědictvím, se kterým se musíme vypořádat.
Práce umělců přizvaných k účasti osciluje mezi dystopickými i konstruktivními vizemi budoucnosti, nebo ironicky rozkrývají „ruinu“ jako žánrový motiv. Postupné hroucení současného systému vidíme o to drastičtěji, že jej provázejí explozivní změny, vyhrocené válečné konflikty, soupeření ekonomických a politických struktur, fosilního a udržitelného, imperiálního a demokratického.