SMTWTFS
12345
6791011
13141516171819
2023242526
272829

Přes limity prázdnoty

21. 10. 2021 – 14. 1. 2022 / DUÚL Klíšská ulice

 

Vystavující umělci: Ricarda Denzer (A), Tomo Savić Gecan (CRO/NL), Barbara Holub (A), Lukáš Jasanský & Martin Polák (CZ), Jiří Kovanda (CZ), Maryanto (IDN), Ilona Németh (SK), Joanna Rajkowska (PL), Sofie Thorsen (DK/A)

Kurátoři: Zdena Kolečková & Michal Koleček

Výstava nazvaná Přes limity prázdnoty je mezinárodním projektem, který otevírá novou etapu existence Domu umění Ústí nad Labem, neboť je plánován jako součást bohatého programu spojeného s otevřením jeho nově zrekonstruovaného sídla. Výstava se soustředí na práci s místním prostředím, jehož prožívání, kontextualizace a aktivní rozvíjení v mezinárodním rozměru je programem, který Dům umění Ústí nad Labem dlouhodobě sleduje. Téma výstavy zdánlivě odkazuje především k minulosti tohoto místa pevně zaseknutého v historii Sudet poznamenané dramatickými událostmi spojenými s 20. stoletím, které v konečném důsledku vedly k rozostření nejenom tohoto společensko-geografického termínu, ale i samotné komunity, která ho obývá. Výstava se však v tomto kontextu mnohem více než dějinami zabývá problematikou aktuální společenské, ale také zcela intimní subjektivní, identity a transformace jejích ustálených norem. Právě ztráta identity a bolestné opětovné definování identity nové jsou spojeny s každodenní existencí prostředí, ve kterém Dům umění Ústí nad Labem i příbuzné kulturní aktivity, na které jeho program navazuje, působí.

Umělkyně a umělci přizvaní k účasti na výstavě v průběhu roku 2021 zrealizují nová nezřídka site-specifiká díla, která propojí jejich vlastní společenské a umělecké zázemí se zkušenostmi vyrůstajícími ze sociálně, environmentálně i kulturně vyhroceného prostředí města Ústí nad Labem a jeho okolí. Někteří z participujících autorů se přitom do Ústí nad Labem navrátí se zkušeností ze site-specifických projektů, které zde již v nedávné minulosti realizovali (Ilona Németh, Sofie Thorsen), jiní jsou s tímto prostředím hlubině propojení v rámci rodinných vztahů (Ricarda Denzer, Barbara Holub), přičemž tyto zkušenosti se stanou součástí jejich projektů, další ve své tvorbě dlouhodobě akcentují témata obsažená v místní realitě ovšem v odlišných kontextech a souvislostech (Tomo Savić Gecan, Maryanto, Joanna Rajkowska) a v neposlední řadě jsou na výstavě zastoupeni i autoři, kteří jsou díky působení na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pevnou součástí místní umělecké scény (Lukáš Jasanský &Martin Polák, Jiří Kovanda). Přizvané umělkyně a umělci přitom všichni dlouhodobě využívají ve své práci tematiku lokální identity, kolaborativní site-specifický přístup s participací obyvatel či umělecký výzkum založený na otevírání tabuizovaných či jinak stigmatizovaných témat. Výstava se tak stane svorníkem mezi posilováním potenciálů k mentální revitalizaci v současné době ne zcela prosperujícího, vnějšími i vnitřními příčinami částečně ostrakizovaného regionu a upevňováním role místní kulturní a umělecké instituce zacílené ve svém poslání a programu na rozvíjení intenzivní spolupráce v mezinárodním uměleckém kontextu.