SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Historie Domu umění 2016 – 2021

Dům umění Ústí nad Labem je nově založenou výstavní institucí, jejíž provoz a program zajišťuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavní koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na prezentaci významných uměleckých osobností i klíčových uměleckých proudů a témat formujících situaci aktuálního, především středoevropského výtvarného umění. V programu této instituce se prolínají aktivity umělecké, výzkumné, edukační a publikační, které jsou důsledně realizovány v mezinárodním kontextu a v rámci spolupráce s celou řadou kooperujících českých i zahraničních partnerů.

Mezi klíčové cíle Domu umění Ústí nad Labem patří profesionální produkce a prezentace aktuálních uměleckých projevů, podpora mezinárodní spolupráce formou pořádání společných výstavních projektů, tvůrčí výzkumná činnost v prostoru současného výtvarného umění uskutečňovaná v kooperaci s příbuzně zaměřenými vysokoškolskými pracovišti, rozvoj vzdělávacích aktivit v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, podpora edukačních strategií zaměřených na práci s návštěvníky galerie a uplatňování společenské zodpovědnosti v oblasti socio-kulturního rozvoje místní komunity.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory reprezentujícími místní odborná pracoviště (především Katedru dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), a také s partnerskými, převážně zahraničními institucemi nebo s přizvanými free-lance kurátory.

Celková kurátorská koncepce Domu umění Ústí nad Labem je zaměřena na analýzu a prezentaci aktuálních uměleckých projevů se zvláštním zacílením na tematické okruhy, které spoluformují socio-kulturní situaci ve středoevropském, respektive národním kontextu a zároveň také odrážejí specifickou situaci v místním regionu a komunitě. Dům umění Ústí nad Labem, který je umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy v rezidenční čtvrti Klíše nedaleko městského centra a univerzitního kampusu, disponuje 500 m2 výstavní plochy a dalším zázemím vhodným pro realizaci uměleckých, edukačních a společenských programů. Dům umění Ústí nad Labem přitom oplývá významným rozvojovým potenciálem, který je spojen s plánovaným rozšiřováním jeho aktivit do dalších, postupně zpřístupňovaných částí této budovy.

Výstavní a výzkumné aktivity Domu umění Ústí nad Labem zásadním způsobem přispějí k prezentaci široké škály podob současné vizuální kultury ve městě Ústí nad Labem i přilehlém regionu. Společně s Galerií Emila Filly a Veřejným sálem Hraničář tak Dům umění Ústí nad Labem představuje nepřehlédnutelný potenciál tvůrčích aktivit, který je jedinečný v kontextu českých regionálních center i veřejnoprávních univerzit.

Dům umění Ústí nad Labem je vyjádřením sebevědomého potenciálu místní umělecké scény, chce být bránou do dynamických struktur současného výtvarného umění, rozevírá se různorodým podnětům mezinárodního uměleckého provozu, akceleruje prostupnost vzdělávání, výzkumu i jejich praktického využití a představuje otevřený kreativní prostor mezi univerzitou a místní komunitou. 

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Ředitel Domu umění Ústí nad Labem

Výstavní prostory na Masarykově ulici 2019 - 2021

Hlavní výstavní sál

 

Výstavní program v centrálním galerijní prostoru Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL) je zaměřen na prezentaci významných uměleckých osobností a podstatných výtvarných proudů aktuálního, především středoevropského, vizuálního umění. Každoročně představí sedm výstavních projektů — od sólových výstav po tematické skupinové prezentace.

Rámcovým tématem výstavního programu v roce 2021 institucionální rámec a jeho reflexe v rámci aktuálního společenského kontextu.

Hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem je Michal Koleček, který na realizaci jednotlivých výstavních projektů spolupracuje s kurátory reprezentujícími jak lokální odborná pracoviště, tak partnerské, především zahraniční, instituce, nebo rovněž s přizvanými free-lance kurátory.

Rekonstrukce Domu umění Ústí nad Labem

plánek výstavních prostor

čelní pohled do výstavních prostor

3D půdorys galerie

Galerie 2

 

Druhý, rozlohou menší, výstavní prostor Domu umění Ústí nad Labem je otevřen prezentaci současného výtvarného umění a designu.

Dlouhodobým záměrem je prezentovat tvorbu výtvarných umělců a designérů, kteří studují či aktuálně absolvovali umělecký studijní doktorský program na české nebo zahraniční vysoké škole. Cílem je představit jak realizovaná díla nebo designérské prototypy, tak autorské přístupy, tvůrčí procesy a poodhalit procesy tvůrčího myšlení a uměleckého výzkumu.

Pod kurátorským vedením Adély Machové vzniká výstavní program pro daný kalendářní rok, přičemž na programu pro rok 2021 spolupracuje s kurátorkou Barborou Hájkovou.

V roce 2021 svou tvorbu představí Maria Mandić (Srbsko), Michaela Labudová (ČR), Ivars Gravlejs (Lotyšsko), Jiří Bartoš (ČR) a Aleš Zapletal (ČR).