SMTWTFS
1234567
89111213
15162021
222325262728
2930

Martin Nitsche: Vize obrazu a její vrstvy

 

6. 10. 2020 (úterý) → od 17:00 hodin

 

Přednáška doc. Martina Nitscheho, který se s oporou ve fenomenologii vnímání (zvl. u M. Merleau-Pontyho) bude snažit vysvětlit, jak probíhá transformace obrazu na viděné, tedy to co vidíme. Téma přednášky vychází z výstavy Vize obrazu.

Martin Nitsche se narodil 23. 6. 1975 v Ústí nad Labem. Zabývá se fenomenologií (Heidegger, Merleau-Ponty), topologií a filosofií umění. V letech 1993–1999 studoval obor filosofie – historie na FF UK. V roce 2007 tamtéž obhájil doktorskou práci ze systematické filosofie na téma Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii. Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde učí fenomenologii a filosofii umění. Od roku 2010 je vědeckým pracovníkem Filosofického AV ČR. V roce 2016 se habilitoval jako docent pro obor filosofie na FHS UK. V ak. roce 2016/17 byl stipendistou Fulbrightovy nadace na UCLA, Department of Political Science. Vydal monografie Metodická přednost spleti. Tranzitivně-topologický model fenomenologie, Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie, Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii a Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii.

http://oskf.flu.cas.cz/obsazeni/martin-nitsche

 

Program se uskuteční za laskavé podpory Statutárního města Ústí nad Labem, Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.