SMTWTFS
23456
78910111213
141516181920
212223242527
28293031

Letní škola 2022

2. LETNÍ ŠKOLA FUD
20.—27. 8. 2022

Fakulta umění a designu UJEP zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program. Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá druhý ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře deset kurzů napříč svými ateliéry. Ty se stanou prostředím pro setkání s pedagogy, designéry a odborníky v oboru, pod jejichž lektorským vedením budou moci účastníci kurzů získat či prohloubit své praktické zkušenosti v řadě uměleckých a designérských technik. Týdenní série workshopů vyvrcholí výstavou, která se bude konat v budově Fakulty umění a designu na závěr Letní školy FUD. Druhý ročník Letní školy FUD, který proběhne ve dnech 20.–27. 8. 2022, nabízí kurzy pro studenty, tvůrce a designéry.

Termín pro odeslání vaší přihlášky (e-mailem / formulář) je 30. 7. 2022 nebo můžete využít nákupu na e-shopu UJEP (odkaz již brzy zde).

PROGRAM
> kurzy od soboty do pátku 9.00–16.00 hodin
> realizace individuálního projektu v ateliérech a dílnách
> realizace závěrečné výstavy v ateliérech v sobotu 27. 8.
> doprovodný program

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT
Tvůrci ve věku od 18 let se zájmem o současného umění nebo design.
Naše kurzy jsou určeny tomu, kdo se chce ve vybraném oboru dále vzdělávat.
Přivítáme plnoleté středoškoláky, uchazeče o studium na vysoké škole, ale i širokou veřejnost. Účastník kurzu získá osvědčení o jeho absolvování.

JAK SE PŘIHLÁSIT
Přes e-shop nebo zašlete prosím vaši přihlášku a uhraďte účastnický poplatek do 30. 7. 2022.
Těšíme se na vaše přihlášky!

KONTAKT
Přihlášku zašlete na email: duul@ujep.cz
telefonické dotazy: +420 702 217 042
Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
www.fud.ujep.cz

KURZY, NA KTERÉ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT (níže popis kurzu):
→ ZÁKLADY DIGITÁLNÍ ANIMACE / Barbora Müllerová, Kateřina Javůrková
→ VISUAL PLAYGROUND / Monsters (Michaela Labudová & Pavel Frič)
→ TEXTILNÍ OBRAZ / Jan C. Löbl, Hana Coufalová
→ MOTION FIELD / EXPERIMENTÁLNÍ AV PROSTŘEDÍ / Pavel Mrkus, Karim Tarakji, Jan Prošek, Ivana Zochová, Radek Jandera
→ DŘEVO + / Jiří Bartoš
→ NENÍ FOTKA JAKO FOTKA / Silvie Milková, Jiří Dvořák
→ PŘÍRODNÍ LITÍ / Robert Vlasák, Jan Krtička
→ KRESBA A MALBA / Martin Kuriš, Ilja Bílek
→ PLAKÁT A LETÁK / Martin Raudenský, Jakub Horský
→ SÍTOTISK U PAVOUKA / Studio BFF (Adéla Bierbaumer, Marek Fanta, Přemysl Zajíček)

01 / SÍTOTISK U PAVOUKA

ATELIÉR
Grafický design I
MOTTO
Textil, textilní desén, tisk
LEKTOŘI
Studio BFF (Adéla Bierbaumer, Marek Fanta, Přemysl Zajíček)
MOTTO
Grafická technika, kterou si zamilujete

ANOTACE 
Během kurzu si účastníci zkusí celý proces sítotisku. Od formování vlastního návrhu a jeho předtiskové přípravy, přes osvit a přípravu síta, po finální tisk. Vše průběžně doplněné o odborný výklad a supervizi. Cílem je realizace vlastního motivu pomocí soutisku barev na různé materiály — papír a textil. Na konci kurzu budou všichni seznámeni s možnostmi grafické techniky sítotisku a jeho dalším využitím v praxi. Výsledek se bude prezentovat v galerii „Venkovka“ na Parteru před Dílnou U Pavouka.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 (ideálně do dvojic)
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina

 

02 / ZÁKLADY DIGITÁLNÍ ANIMACE

ATELIÉR
Grafický design Il
LEKTOŘI
Barbora Müllerová
Kateřina Javůrková
MOTTO
Ručně i digitálně

ANOTACE 
Účastníci workshopu si nejprve pod vedením Báry Müllerové ručně vytvoří ilustrace, které poté s Kateřinou Javůrkovou rozpohybují v krátké animaci. Workshop kombinuje principy ruční tvorby a digitální animace, pomáhá odblokovat strach z kresby a zasvětí účastníky do základů digitální animace v programu After Effects. Součástí kurzu bude také krátké uvedení do základních principů scenáristiky, na jejichž základě každý účastník v rámci kurzu vytvoří vlastní krátké video.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina

 

03 /VISUAL PLAYGROUND

ATELIÉR
Vizuální design
MOTTO
Hra a modularita
LEKTOŘI
Monsters (Michaela Labudová & Pavel Frič)

ANOTACE 
Hra a modularita, jako principy pro vytváření designérských výstupů, typografie a vizuálního jazyka. Vytváření pravidel a modulárních prvků a jejich využití v grafickém designu. Na začátku workshopu budou představeny příklady modulárních a herních principů v historii a současnosti grafického designu. Účastníci workshopu si vyzkouší užití různých generativních přístupů, vytváření a využívání vlastních variabilních systémů. Výstupem workshopu bude autorský tiskový formát, plakát. 

POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina

 

04 / TEXTILNÍ OBRAZ

ATELIÉR
Oděvní a textilní design
MOTTO
Výšivka a malba na textil
LEKTOŘI
Jan C. Löbl, Hana Coufalová

ANOTACE
Studenti se v kurzu seznámí s rukodělnými textilními technikami od malby na textil, výšivky a asambláže, až po kobercové tkaní. Naučí se sami vyrobit a napnout rám, sestavit moodboard a realizovat obraz podle vlastního návrhu. Výstupem bude kolektivní textilní instalace.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina

 

05 / MOTION FIELD / EXPERIMENTÁLNÍ AV PROSTŘEDÍ

ATELIÉRY
Digitální média, Interaktivní média, Objekt – Prostor – Akce, Time-Based Media
MOTTO
Audiovizuální instalace, kooperativní projekt, živá produkce, experimentální dílo
LEKTOŘI
Pavel Mrkus, Karim Tarakji, Jan Prošek, Ivana Zochová, Radek Jandera

ANOTACE 
Účelem kurzu je vytvoření a práce na společném audiovizuálním projektu, založeném na velmi intenzivní týmové spolupráci. Účastníci budou rozděleni do jednotlivých týmů se specifickým zaměřením, a pod vedením zkušených umělců a pedagogů se budou podílet na tvorbě experimentálního prostředí, které prozkoumá možnosti nejen mezioborových přesahů, ale také možnosti přístupů k produkci komplexních struktur současného audiovizuálního projektu. Prostředí, performance, video, zvuk, světlo, projekce a jejich integrace je pouhou špičkou ledovce, kterou si účastníci budou moci vyzkoušet. Výsledek bude prezentovaný v multifunkčním sále v Domě Umění Ústí nad Labem.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 20 = 4 × 5 účastníků do každého ateliéru
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina

 

06 / DŘEVO +

ATELIÉR
Produktový design
MOTTO
Dřevěný interiérový prvek v kombinaci s dalším materiálem
LEKTOŘI
Jiří Bartoš

ANOTACE 
Frekventant tohoto kurzu dostane příležitost si navrhnout dřevěný interiérový prvek, navíc v kombinaci s jiným materiálem, který si následně pod odborným dohledem sám vyrobí. Projde procesem navrhování a korektur, přes přípravu výrobních podkladů, až po samotnou autorskou realizaci prvku. K dispozici mu bude truhlářská dílna, případně i další dílny pro práci s dalším materiálem, a také digitálně ovládané stroje. Výstupem workshopu bude originální produkt.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 5
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina, němčina

 

07 / NENÍ FOTKA JAKO FOTKA

ATELIÉR / KATEDRA
Katedra fotografie
LEKTOŘI
Silvie Milková, Jiří Dvořák a studenti
MOTTO
Od camery obscury, přes fotogram až k vyvolání negativu

ANOTACE
Kurz je zaměřen na digitální a analogovou fotografií. Účastníci si během kurzu osvojí základní exponometrii a práci s umělým světlem v ateliéru. Zájemcům o digitální fotografii nabízíme jak základní, tak pokročilé principy fotografování v interiéru i exteriéru a následné úpravy v počítači. Zájemcům o analogovou fotografii nabízíme tradiční fotografické postupy od camery obscury, přes fotogram k vyvolání čb negativu. V rámci přednášek se budeme také věnovat skladbě fotografického souboru, aktuálním trendům v umělecké fotografii a v čem spočívá tajemství dobré fotografie. 
Podmínkou účasti je vlastní analogový fotoaparát,digitální fotoaparát a notebook nebo analogový fotoaparát podle zájmu.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 12 
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština

 

08 / PŘÍRODNÍ LITÍ

ATELIÉR
Přírodní materiály
MOTTO
Model, forma, odlitek
LEKTOŘI
Robert Vlasák, Jan Krtička

ANOTACE 
Kurz nabízí zájemcům zkušenost s realizací drobných objektů odlitých z kovu metodou vytavitelného modelu. V průběhu  týdne si studenti letní školy vytvoří voskový model, ten zaformují a odlijí. V rámci kurzu tak získají plnou zkušenost s technologiemi spojenými s tvorbou modelu, formy a odlitku. 

POČET ÚČASTNÍKŮ: 10 
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina

 

09 / KRESBA A MALBA

ATELIÉR / KATEDRA
Katedra všeobecné průpravy
MOTTO
Člověk – věčné téma
LEKTOŘI
Martin Kuriš, Ilja Bílek
Garant Letní školy kresby a malby: Vladimír Švec

ANOTACE 
Tento  kurz je zaměřen na praktickou výuku a trénink kresby a malby. Program výuky a zadávané úkoly jsou řazeny dle náročnosti a s individuálním přístupem ke každému účastníkovi zvlášť. Ve třech ateliérech FUD proběhne intenzivní praktická výuka kresby a malby zaměřená na techniky: kresba uhlem a pastelem, akvarel, akryl, tempera a olejomalba. Účastníci se seznámí s kompozicí, perspektivou, proporcemi, světlem a stínem, účinky barev nebo anatomií. Součástí kurzu je kresba a malba aktu podle živého modelu a volné diskuze o malbě a kresbě. Účastníci si přinesou pracovní oděv, pomůcky na kresbu, své barvy, štětce a paletu. Papíry, desky, stojany a všechny další výtvarné pomůcky a materiály poskytne fakulta.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 30
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina

 

10 / PLAKÁT A LETÁK 

ATELIÉR / KATEDRA
Katedra všeobecné průpravy
MOTTO / TECHNIKA
Typo analog proces jede. Plakát na ulici. Vyslov se!
Knihtisk, ruční sazba, linoryt a dřevořez.
LEKTOŘI
Martin Raudenský, Jakub Horský

ANOTACE 
Cílem kurzu bude poskytnout vhled do základních postupů knihtisku a tisku z výšky. Výstupem z kurzu bude kolekce plakátů vytvořená společně všemi účastníky kurzu. Každý účastník si odnese ručně vytištěný plakát. Prozkoumáme možnosti práce v oblasti promýšlení konceptu tiskoviny a stejně tak v realizaci plakátu. Zaměříme se na hlavně ruční sazbu, práci se štočkem i vzájemný soutisk. Dojde na přípravy tisku, tiskový proces a závěrečnou prezentaci. Pracovat budeme v grafických dílnách fakulty. Prezentace plakátů proběhne formou výlepu na plakátovací ploše ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Praktické lekce budou doplněny pravidelnými skupinovými diskusemi nad rozpracovaným projektem. Kurz doplní přednáška odkazující k tématům historie i současné podoby autorského knihtisku. Účastníci si přinesou vlastní pracovní oblečení a kreslící pomůcky, veškerý ostatní materiál zajistí fakulta.

POČET ÚČASTNÍKŮ: 8
KURZ JE VEDEN V TĚCHTO JAZYCÍCH: čeština, angličtina