SMTWTFS
1
2345678
91011131415
161718192122
23242526272829
3031

Chyceni slovy

Vernisáž: středa 7. 6. 2023 v 19 hodin

8. 6. — 27. 7. 2023
Galerie 2, foyer a přilehlé prostory Domu umění Ústí nad Labem

Vystavující: Markéta Adamcová, Petr Kubáč, Jiří Pitrmuc, Minh Thang Pham, Karolína Voleská a Tereza Hlaváčková

Kurátoři: studentky a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia na FUD UJEP (pod pedagogickým vedením Michala Kolečka a Barbory Hájkové)

„Posledním Evropanem, o němž se tradovalo, že přečetl všechny ve své době dostupné knihy, byl myslitel Erasmus Rotterdamský (1466–1536).“
(N. Mirzoeff, Jak vidět svět)

Výstava Chyceni slovy se vyrovnává s informační explozí a přináší vhled do mediální současnosti, právě prožívaných fenoménů, jichž jsme svědci. Literární tvorba zastává nejen v euroamerické kultuře tradiční formu projevu, pomocí kterého jsou předávány informace a příběhy. Každý z nás si vzpomene na moment, kdy se prvně setkal s četbou. Jako malým dětem nám byly předávány pohádkové příběhy našimi rodiči. Na základní škole jsme začali navštěvovat knihovny a odnášeli si domů námi prvně vybrané knihy. Literatuře a slovesnosti jsme věnovali více pozornosti, a právě ona se podílela na formování našich osobností. U některých z nás zájem o literaturu zůstal a přerostl v neodlučitelnou součást našeho života, u jiných splnila literatura funkci vzdělávací a pomohla udělat si přehled o velkých spisovatelkách a spisovatelích, potažmo jejich literárních dílech.

Během života nás formují různé vnější aspekty – rodina, přátelé, instituce a mnoho dalších. Výstava si jako formativní aspekt vybrala literaturu, popřípadě příběhy, ke kterým máme vztah a vnímáme je jako významnou součást našich životů. Vybrané umělkyně a umělci pracují přímo či nepřímo s příběhy, které vystavená díla představují. Soustředíme se na mladou generaci současných umělkyň a umělců, kterou literatura ovlivňuje, zároveň je však již nenávratně zasažena vlivem nových technologií, které její vztah k literatuře proměňují. Pro naši generaci je toto téma podstatné z toho důvodu, že jsme stejného věku a literatura je pro nás stále velmi důležitá, jak pro předávání informací, tak k formování identity, ale je zastiňována digitálním smogem.

Rozhodli jsme se oslovit současné umělkyně a umělce (Markéta Adamcová, Tereza Hlaváčková, Petr Kubáč, Minh Thang Pham, Jiří Pitrmuc, Karolína Voleská), kteří svými médii (objekt, malba, video-art) reagují na námi vybrané téma. Autorky a autoři se ve své tvorbě zabývají různými literárními příběhy a svým osobitým způsobem je interpretují. Vystavená díla se záměrně vyhýbají prvoplánové ilustraci tak, aby akcentovaný narativ vycházel spíše z osobní roviny. Přínosem výstavy pro diváky je vhled do propojení současného umění s literaturou, případně příběhy literaturou inspirovanými.

Výstava je výsledkem spolupráce Domu umění v Ústí nad Labem a Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Děkujeme společnosti RGB Loop s.r.o. za poskytnutí techniky na výstavu!

 

→ pozvánka
→ tisková zpráva

Karolína Voleská, Vždy tam a ne tady, 2021

Petr Kubáč, čas/prostor, 2019