SMTWTFS
134
568910
1213141617
1920222325
2627283031

Imaginární město: obrazy skrze něž vidíme – klišé a sentiment

od 17 hodin

21/5

Moderuje: Martin Kolář
Vystoupí: JoannaDerdowska, Petr Karlíček, Sabrina Muchová 

Existuje Kafkova Praha, Hrabalův Nymburk, Funkeho Kolín, a abychom se posunuli i jinam Rudišův Berlín, Altendergova Vídeň. Ústí nad Labem může být spojeno nejenom s prózou Vladimíra Párala, ale i s artefakySchitovo mýdlem s jelenem, či s vyobrazením Viktora Cibicha (nebo snad Zippicha) na etiketě piva Březňák. Jsou to klišé a obrazy skrze něž je umožněnovcítění se doměsta. Obrazy, skrze něž vidíme místo…pohlednice, divadelní představení, film, dokument, příběh? Jaká je moc těchto obrazů? Do jaké míry vytváří negativní předsudky, či naopak možnou identitu s místem. Obrazy a příběhy,historické sentimenty, vzpomínky a představy nechávají vzniknout nejenom nostalgickým vzpomínkám – dříve bylo lépe, či za našich mladých let, ale i aktualizují tradici. Jak se propojují fikční světy a obrazy s prostředím prožívaným?

Moderovaná diskuze pořádaná ve spolupráci s Platformou pro politiku a estetiku.

Čti více

Adéla Matasová – Nekonečná konvergence

11. 4. – 24. 5. 2019

vernisáž 10/4 2019 od 17 hodin
V 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka s kurátorem a umělkyní.

Vystavující umělkyně: Adéla Matasová
Kurátor: Michal Koleček

„Každý jsme se někdy chtěli dotknout jsoucnosti.“  Adéla Matasová

Hledání rozumového řádu znamená pro Adélu Matasovou (narozena 1940) celoživotní radost i úděl. Myšlenková struktura v její tvorbě představuje klíčovou výchozí pozici uplatňovanou při realizaci všech jejích výtvarných děl. Tato jemná konceptualistka par excellence trpělivě a umanutě vytváří vlastní systém, jedinečný sám o sobě, ale modifikovaný přesně pro potřeby obsahového rámce konkrétního díla. Jejím cílem vždy je, aby každá nová realizace „fungovala“ izolovaně, ale zároveň obsahovala potenciál dalšího exponenciálního rozvoje v případě, že bude zařazena do širšího kontextu s jinými díly. Autorka totiž v tomto smyslu usiluje o logickou propojenost vlastní práce, aby v rezonanci dialogu mezi jednotlivými realizacemi docházelo k navýšení účinnosti výsledného sdělení, přičemž základní princip konvergence zůstává striktním pravidlem, na němž je vystavěn konkrétní výstavní půdorys. Bez nutné podmíněnosti exkluzivitou estetického prostředí je však možné vnímat tvorbu Adély Matasové také jako „prostředníka“ či „tlumočníka“ vyjevujícího na první pohled ne zcela viditelné souvislosti v intencích komplexity a soustřednosti myšlení.

pozvánka
tisková zpráva

Čti více

Jaroslav Prokeš – >bez předmětu<

Vernisáž: st 10. 4. 2019 v 17:30

Kurátorka Adéla Machová
11. 4. – 24. 5. 2019

„…má nějaký smysl vyčistit si prostor kvůli prázdnotě?“ Samuel Beckett

Na první pohled nic k vidění, ale je tomu opravdu tak? Výstava Jaroslava Prokeše <bez předmětu> rozvíjí motiv prázdna ve výtvarném umění. Uměleckou instalací navazuje Prokeš na svoji dlouhodobou snahu nakládat s prázdnem jako s předmětem a materiálem díla. Název díla <bez předmětu> je aluzí na e-mailové oznámení zprávy bez uvedení předmětu komunikace, přičemž samotný takto označený mail obsahuje sdělení. Pro galerii 2 Domu umění Ústí nad Labem Prokeš připravil instalaci, při níž využívá snímání a zpětné projekce prázdné plochy a prostoru. Jedná se přitom o provázaný záznam a tři projekce nebarevného světelného pole. Konkrétní prázdné místo je v jednom okamžiku vnímání vyjevováno zároveň jako černý prostor, čistá zeď a světelné bílé pole. 

pozvánka
plakát
tisková zpráva

Čti více