SMTWTFS
123
4579
111214151617
18192021222324
252627283031

Pro školy

Do Domu umění na galerijní animaci
Vzdělávací programy
pro školy a zájmové skupiny

aktuální nabídka programů pro školní rok 2017/2018
→ na období září 2017 - leden 2018

Archiv: realizované programy ve školním roce 2016/2017

Co si představit pod pojmem galerijní animace?

Galerijní animace v Domě umění Ústí nad Labem jsou programy vedené zkušeným lektorem. Program zahrnuje jak teoretickou část v podobě odborného výkladu a dialogu s návštěvníky, tak část praktickou, zaměřenou na vlastní tvůrčí aktivitu účastníků. Důležitou roli v galerijní animaci hraje zážitek a žáci jsou prostřednictvím zábavných aktivit a jim blízkých témat seznámeni se současným uměním tváří v tvář originálům uměleckých děl.

Každá jednotlivá galerijní animace je upravena na míru dané skupině a stupni vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) či různorodé zájmové skupiny. Galerijní animace je možné navštívit nejen v rámci výuky výtvarné výchovy, ale i dalších předmětů. Velmi rádi Vám poradíme, jak program zahrnout do školního vzdělávacího plánu.

Galerijní animace a komentované prohlídky jsou realizovány pod vedením lektorky Dagmar Myšákové a Maro Hajrapetjan ve spolupráci s Katedrou výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP. 

V rámci doprovodného programu výstav je možné objednat také komentovanou prohlídku s lektorem.

V Domě umění Ústí nad Labem najdete i galerii 2, která se otevírá v době realizace menších skupinových a sólových výstavních projektů v hlavním galerijním sále. V druhé půli roku 2017 se můžete těšit na dvě výstavy, ke kterým Vám na přání připravíme komentované prohlídky nebo galerijní animace.

Galerijní animace k aktuální výstavě

Retrospektiva Tomislav Gotovac

S MYŠLENKAMI NA POCHODU
/animační program pro střední školy a zájmové skupiny/ 15+ /

Nahlédněme spolu na dílo velmi citlivě pracujícího umělce Tomislava Gotovace a pokusme se zjistit, jaké tendence a postupy zaujímá při ztvárňování svých myšlenkových pochodů. Budeme se tak pohybovat nejen v osobních rovinách samotného umělce, ale zkusíme prostoupit do světa, ve kterém Gotovac tvoří, a zjistíme, za jakých okolností či podnětů díla vznikají. Postupným odrýváním umělcových přístupů si sami utvoříme náhled na to, jak lze propojit každodenní život s uměním a nalezneme tak úzký vztah mezi nimi prostřednictvím vlastní kreativity.

Téma výstavy je možné zařadit do vzdělávacích oblastí Umění a kultura, Člověk
a společnost a Člověk a jeho svět. Z průřezových témat se dotkneme Výchovy k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.

Vstupné
galerijní animace: 20,- Kč / žák
komentovaná prohlídka: 10,- Kč / žák
(pedagogický doprovod zdarma)

Program animací a komentovaných prohlídek
objednávejte a pro více informací nás
neváhejte kontaktovat na:
e/ duul@ujep.cz
t/ +420 475 285 188