SMTWTFS
123
45678910
1112131617
181920222324
252628

Pro školy

Co si představit pod pojmem galerijní animace?

Galerijní animace v Domě umění Ústí nad Labem jsou programy vedené zkušeným lektorem. Program zahrnuje jak teoretickou část v podobě odborného výkladu a dialogu s návštěvníky, tak část praktickou, zaměřenou na vlastní tvůrčí aktivitu účastníků. Důležitou roli v galerijní animaci hraje zážitek a žáci jsou prostřednictvím zábavných aktivit a jim blízkých témat seznámeni se současným uměním tváří v tvář originálům uměleckých děl.

Každá jednotlivá galerijní animace je upravena na míru dané skupině a stupni vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) či různorodé zájmové skupiny. Galerijní animace je možné navštívit nejen v rámci výuky výtvarné výchovy, ale i dalších předmětů. Velmi rádi Vám poradíme, jak program zahrnout do školního vzdělávacího plánu. 

V rámci doprovodného programu výstav je možné objednat také komentovanou prohlídku s lektorem.

V Domě umění Ústí nad Labem najdete i galerii 2, která se otevírá v době realizace menších skupinových a sólových výstavních projektů v hlavním galerijním sále. V druhé půli roku 2018 se můžete těšit na dvě výstavy, ke kterým Vám na přání připravíme komentované prohlídky nebo galerijní animace.

Vstupné
galerijní animace: 20,- Kč / žák
komentovaná prohlídka: 10,- Kč / žák
(pedagogický doprovod zdarma)

Program animací a komentovaných prohlídek
objednávejte a pro více informací nás
neváhejte kontaktovat na:
e/ duul@ujep.cz
t/ +420 475 285 188

 

Galerijní animace k aktuální výstavě

Galerijní animace a komentované prohlídky pro školy jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP.

Rukojmími ve své vlastní paměti
Práce Nikity Kadana se zaměřuje na stále oslabující roli koherentního historického vyprávění, kterou kombinuje se snahou o posílení role umělce ve společnosti. Tématem se však dotýká také kolektivní paměti a její tendencí se relativizovat v průběhu času. Ostatně, dnešní doba má sklon relativizovat všechny hodnoty dob minulých. Že vám pojem relativizace nic neříká? Pojďme si tedy společně vysvětlit nejen tento pojem, ale prozkoumejme také fungování naší paměti a nahlédněme též pomocí kritických společensko-politických otázek pod pokličku současné situace na Ukrajině, vžijme se do kůže tamějších obyvatel a následně srovnejme současnou situaci na Ukrajině se situací v naší rodné zemi.

Téma výstavy je možné zařadit do vzdělávacích oblastí Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a svět. Z průřezových témat se dotkneme Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

SÍTOTISK - Oslňte vlastním designem!
Chtěli byste se podívat do nově vznikající sítotiskové dílny a dozvědět se něco více o této výjimečné technice? V rámci dílny si s ilustrátorkou Adélou Bierbaumer můžete vytvořit vlastní šablonu a vytlačit plakát, či potisknout triko nebo tašku. Učit se nemusí jen ve škole. V případě zájmu třídy či skupiny zavolejte a rezervujte si termín. Náplň worskshopu se přizpůsobí vašim časovým požadavkům. Workshop trvá 1 - 5hod / rezervace nutná na emailu duul@ujep.cz.

 /animační program pro střední školy a zájmové skupiny/ 15+ /