Pro školy

Do Domu umění na galerijní animaci
Vzdělávací programy
pro školy a zájmové skupiny

aktuální nabídka programů pro školní rok 2016/2017

Galerijní animace k aktuální výstavě
Diplomky 17

Odborná komise
/animační program pro školy a zájmové skupiny/

Přijďte si do Domu umění prohlédnout závěrečné práce budoucích absolventů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Proměňte se v člena odborné komise a zhodnoťte jejich zajímavé nápady i závěrečná provedení. Dozvíte se, do jakých ateliérů se můžete na fakultě přihlásit, kdo jsou jejich vedoucí a co všechno se lze během studia dozvědět a naučit.

Vstupné
galerijní animace: 20,- Kč / žák
komentovaná prohlídka: 10,- Kč / žák
(pedagogický doprovod zdarma)

Program animací a komentovaných prohlídek
objednávejte a pro více informací nás
neváhejte kontaktovat na:
e/ duul@ujep.cz
t/ +420 475 285 188

 

Co si představit pod pojmem galerijní animace?

Galerijní animace v Domě umění Ústí nad Labem jsou programy vedené zkušeným lektorem. Program zahrnuje jak teoretickou část v podobě odborného výkladu a dialogu s návštěvníky, tak část praktickou, zaměřenou na vlastní tvůrčí aktivitu účastníků. Důležitou roli v galerijní animaci hraje zážitek a žáci jsou prostřednictvím zábavných aktivit a jim blízkých témat seznámeni se současným uměním tváří v tvář originálům uměleckých děl.

Každá jednotlivá galerijní animace je upravena na míru dané skupině a stupni vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) či různorodé zájmové skupiny. Galerijní animace je možné navštívit nejen v rámci výuky výtvarné výchovy, ale i dalších předmětů. Velmi rádi Vám poradíme, jak program zahrnout do školního vzdělávacího plánu.

Galerijní animace a komentované prohlídky jsou realizovány pod vedením lektorky Dagmar Myšákové ve spolupráci s Katedrou výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP. 

V rámci doprovodného programu výstav je možné objednat také komentovanou prohlídku s lektorem.