SMTWTFS
123
45678910
1112131617
181920222324
252628

Lidé

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
ředitel Domu umění Ústí nad Labem
proděkan pro rozvoj Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
─ hlavní kurátor DUÚL
e/ michal.kolecek@ujep.cz
t/ +420 475 285 188

MgA. Adéla Machová
provozní vedoucí Domu umění Ústí nad Labem
a projektový management Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
─ produkce, kurátorka Galerie 2
e/ adela.machova@ujep.cz
t/ +420 601 385 504

Výstavní rada Domu umění Ústí nad Labem 
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

MgA. Zuzana Doleželová
produkční Domu umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
─ produkce a PR výstav, animační programy pro školy a zájmové skupiny, kontakt s médii
e/ duul@ujep.cz
e/ zuzana.dolezelova@ujep.cz
t/ +420 475 285 188

MgA. Martina Johnová
produkční Domu umění Ústí nad Labem
Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
─ produkce a PR doprovodného programu, instalace a transport výstav
e/ duul@ujep.cz
e/ martina.johnova@ujep.cz

t/ +420 475 285 188

Stážisté ─ studenti Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem:
Jáchym Myslivec, Iva Polanecká, Josef Schorm, Markéta Skalková