SMTWTFS
134
568910
1213141617
1920222325
2627283031

O čem mluvíme, když mluvíme o rodině

vernisáž 27. 5. 2020 v 18:00 hodin

28. 5. — 1. 7. 2020

skupinová výstava v hlavním výstavním sále

Vystavující: Anna Daučíková, Sylva Francová, Miroslav Hašek, Lenka Klodová, skupina Matky a Otcové, Markéta Oplištilová, Dany Vigil

Kurátorka výstavy: Maro Hajrapetjan 

Výstava O čem mluvíme, když mluvíme o rodině prezentuje téma rodiny jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů. Naše pozornost je zaměřena na to, jak je toto téma v současné době reflektováno na umělecké scéně v realizacích jednotlivých autorek a autorů a jakým způsobem sami tento pojem nahlíží, ať už na základě svých osobních zkušeností, názorů či obecnějších otázek lidského soužití.

Výstavní projekt je otevřeným polem pro komunikaci různých přístupů k chápání sledovaného tématu. Na výstavě jsou zastoupeny umělkyně a umělci, kteří se dané problematice partnerských, rodinných, potažmo mezilidských vztahů v minulosti věnovali a průběžně se k ní ve svých projektech navrací (Anna Daučíková, Lenka Klodová, skupina Matky a Otcové, Sylva Francová). Uvidíte také díla tvůrců reflektujících pohled na vztah vlastních rodinných příslušníků (Markéta Oplištilová, Dany Vigil) či práci autora, který inspiraci pro tvorbu čerpá ze své nově vznikající životní situace (Miroslav Hašek). Pro některé z nich se výstava stala impulsem k vytvoření nového díla, ve kterém například přehodnocují vlastní tvorbu, vytváří nové myšlenkové vazby s tvorbou minulou či skrze umělecké postupy sdílejí část svého osobního příběhu.

Výstava je připravována studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na FUD UJEP.

Čti více

Sblížení s veřejným prostorem

5. 5. — 3. 6. 2020

galerie 2

SBLÍŽENÍ s veřejným prostorem
RAPPROCHEMENT with the public space
– výzkumná výstava zaměřená na vizualitu ve veřejném prostoru měst 

Výstava “Sblížení s veřejným prostorem” se zaměřuje na estetiku veřejného prostoru nejen uvnitř měst České republiky, ale i v Itálii, Keni, Polsku, Jižní Africe a Spojeném království. Výzkumníci projektu TICASS shromáždili fotografický materiál mapující veřejný prostor v místech jejich působiště, a připravili tak pro tuto výstavu cyklus dokumentárních fotografií. Cílem výstavy je zprostředkovat divákům skrze fotografie odlišné kulturní vzorce ve vizuální komunikaci a následně je přiblížit jejich vnímání. 

Budete-li mít zájem se aktivně zapojit do výzkumné výstavy, můžete se zúčastnit plánovaných setkání, pište na e-mail adela.machova@ticass.eu.

Čti více

Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP otevírá v úterý 12. května

Vzhledem k vývoji a postupnému uvolňování mimořádných opatření se Dům umění Ústí nad Labem rozhodl otevřít v úterý 12. května v běžném provozu.

K vidění je v prostoru Galerie 2 nová výstava Sblížení s veřejným prostorem — výzkumný projekt zaměřený na vizualitu ve veřejném prostoru měst. V online prostředí bude až do 26. května zpřístupněna procesuální virtuální platforma Inhabitated, která prezentuje audiovizuální díla jedenácti českých i zahraničních umělců.

V hlavním sále bude ve středu 27. května zahájena připravovaná skupinová výstava — O čem mluvíme, když mluvíme o rodině.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Čti více